HomeBlog siteCách đọc trị số của điện trở dán docx

Cách đọc trị số của điện trở dán docx

cách đọc trị số của điện trở dán docx

bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (215.06 kb, 5 trang )

1

cách đọc trị số của điện trở dán
linh kiện smd (surface mount devices) – loại linh kiện dán trên bề mặt mạch in,
sử dụng trong công nghệ smt (surface mount technology) gọi tắt là linh kiện
dán. các linh kiện dán thường thấy trong mainboard: Điện trở dán, tụ dán, cuộn
dây dán, diode dán, transistor dán, mosfet dán, ic dán rỏ ràng linh kiện thông
thường nào thì cũng có linh kiện dán tương ứng.

2

1. Điện trở dán:

1.1 cách đọc trị số điện trở dán:

Điện trở dán dùng 3 chữ số in trên lưng để chỉ giá trị của điện trở. 2 chữ số đầu là
giá trị thông dụng và số thứ 3 là số mũ của mười (số số không). ví dụ:

334 = 33 × 10^4 ohms = 330 kilohms
222 = 22 × 10^2 ohms = 2.2 kilohms
473 = 47 × 10^3 ohms = 47 kilohms
105 = 10 × 10^5 ohms = 1.0 megohm

Điện trở dưới 100 ohms sẽ ghi: số cuối = 0 (vì 10^0 = 1). ví dụ:

100 = 10 × 10^0 ohm = 10 ohms
220 = 22 × 10^0 ohm = 22 ohms

Đôi khi nó được khi hẳn là 10 hay 22 để trán hiểu nhầm là 100 = 100ohms hay 220
3

là 220ohms.

Điện trở nhỏ hơn 10 ohms sẽ được ghi kèm chữ r để chỉ dấu thập phân. ví dụ:

4r7 = 4.7 ohms
r300 = 0.30 ohms
0r22 = 0.22 ohms
0r01 = 0.01 ohms

trường hợp điện trở dán có 4 chữ số thì 3 chữ số đầu là giá trị thực và chữ số thứ
tư chính là số mũ 10 (số số không). ví dụ:

1001 = 100 × 10^1 ohms = 1.00 kilohm
4992 = 499 × 10^2 ohms = 49.9 kilohm
1000 = 100 × 10^0 ohm = 100 ohms

một số trường hợp điện trở lớn hơn 1000ohms thì được ký hiệu chữ k (tức kilo
ohms) và điện trở lớn hơn 1000.000 ohms thì ký hiệu chử m (mega ohms).

các điện trở ghi 000 hoặc 0000 là điện trở có trị số = 0ohms.
4

còn tiếp

bảng tra code resistor smd (nguồn cooler master và acbel xài rất nhiều loại
này)

1/ mã điện trở và giá trị tuơng ứng

2/ hệ số nhân được kí hiệu bằng chữ cái:

– s hoặc y: hệ số nhân 10-2

– r hoặc x: hệ số nhân 10-1
– a: hệ số nhân 100
– b: hệ số nhân 101
– c: hệ số nhân 102
– d: hệ số nhân 103
– e: hệ số nhân 104
– f: hệ số nhân 105

5

ví dụ:

– 51s = 51y = 3.32 ohm
– 12r = 12x = 13 ohm
– 09a = 121 ohm
– 24b = 1.74 k ohm
– 63c = 44.2 k ohm
– 20d = 158 k ohm
– 31e = 2.05 m ohm
– 74f = 57.6 m ohm

1. Điện trở dán : 1.1 cách đọc trị số điện trở dán : Điện trở dán dùng 3 chữ số in trên sống lưng để chỉ giá trị của điện trở. 2 chữ số đầu làgiá trị thông dụng và số thứ 3 là số mũ của mười ( số số không ). ví dụ : 334 = 33 × 10 ^ 4 ohms = 330 kilohms222 = 22 × 10 ^ 2 ohms = 2.2 kilohms473 = 47 × 10 ^ 3 ohms = 47 kilohms105 = 10 × 10 ^ 5 ohms = 1.0 megohmĐiện trở dưới 100 ohms sẽ ghi : số cuối = 0 ( vì 10 ^ 0 = 1 ). ví dụ : 100 = 10 × 10 ^ 0 ohm = 10 ohms220 = 22 × 10 ^ 0 ohm = 22 ohmsĐôi khi nó được khi hẳn là 10 hay 22 để trán hiểu nhầm là 100 = 100 ohms hay 220 là 220 ohms. Điện trở nhỏ hơn 10 ohms sẽ được ghi kèm chữ r để chỉ dấu thập phân. ví dụ : 4r7 = 4.7 ohmsr300 = 0.30 ohms0r22 = 0.22 ohms0r01 = 0.01 ohmstrường hợp điện trở dán có 4 chữ số thì 3 chữ số đầu là giá trị thực và chữ số thứtư chính là số mũ 10 ( số số không ). ví dụ : 1001 = 100 × 10 ^ 1 ohms = 1.00 kilohm4992 = 499 × 10 ^ 2 ohms = 49.9 kilohm1000 = 100 × 10 ^ 0 ohm = 100 ohmsmột số trường hợp điện trở lớn hơn 1000 ohms thì được ký hiệu chữ k ( tức kiloohms ) và điện trở lớn hơn 1000.000 ohms thì ký hiệu chử m ( mega ohms ). các điện trở ghi 000 hoặc 0000 là điện trở có trị số = 0 ohms. còn tiếpbảng tra code resistor smd ( nguồn cooler master và acbel xài rất nhiều loạinày ) 1 / mã điện trở và giá trị tuơng ứng2 / hệ số nhân được kí hiệu bằng vần âm : – s hoặc y : thông số nhân 10-2 – r hoặc x : thông số nhân 10-1 – a : thông số nhân 100 – b : thông số nhân 101 – c : thông số nhân 102 – d : thông số nhân 103 – e : thông số nhân 104 – f : thông số nhân 105v í dụ : – 51s = 51y = 3.32 ohm – 12r = 12x = 13 ohm – 09a = 121 ohm – 24b = 1.74 k ohm – 63c = 44.2 k ohm – 20d = 158 k ohm – 31e = 2.05 m ohm – 74f = 57.6 m ohm

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img