HomeBlog siteHướng dẫn cách viết bản kiểm điểm chuẩn

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm chuẩn

Trong suốt quy trình từ khi còn là học viên cho đến khi đi làm, bản kiểm điểm chắc rằng không còn lạ lẫm với nhiều người. Vậy làm thế nào để có được một bản kiểm điểm đúng chuẩn nhất ?3.2 Dành cho người lao động trong doanh nghiệp vi phạm kỷ luật1. Bản kiểm điểm là gì ? Khi nào cần viết bản kiểm điểm ?

1. Bản kiểm điểm là gì? Khi nào cần viết bản kiểm điểm?

Hiện nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình.

Đối tượng viết bản kiểm điểm này hoàn toàn có thể là học viên, sinh viên, công nhân, người lao động, công chức, giáo viên, nhân viên cấp dưới … sau khi có hành vi vi phạm nội quy, quy định của trường học, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị chức năng thao tác .Ngoài ra, bản kiểm điểm còn là hình thức để người viết nhìn nhận, tổng kết tác dụng đạt được, những ưu điểm, điểm yếu kém của bản thân trong một năm học tập, công tác làm việc, thao tác .Trong đó, hình thức kiểm điểm này là nhu yếu bắt buộc vận dụng với cán bộ, công chức, viên chức hoặc Đảng viên khi tổng kết công tác làm việc của cơ quan, đơn vị chức năng trong năm .Ngoài ra, học viên, sinh viên khi kết thúc năm học hoặc người lao động, nhân viên cấp dưới của các doanh nghiệp khi tổng kết cuối năm cũng hoàn toàn có thể phải viết bản kiểm điểm .cach viet ban kiem diem

2. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm chuẩn

Với mỗi hình thức kiểm điểm nêu trên, cách viết bản kiểm điểm cũng thực thi khác nhau. Dưới đây là hướng dẫn cách viết cụ thể cho từng loại kiểm điểm nêu trên :

2.1 Kiểm điểm khi vi phạm kỷ luật

Với hình thức kiểm điểm này, lúc bấy giờ không có mẫu đúng mực. Tuy nhiên, về bố cục tổng quan cũng như nội dung cần phải có của bản kiểm điểm khi cá thể, tổ chức triển khai vi phạm kỷ luật, nội quy, quy định sẽ gồm những thông tin sau đây :- Cơ quan nhận kiểm điểm ( mục kính gửi ) : Đây thường là mục dành cho người quản trị trực tiếp của người phải viết kiểm điểm :+ Nếu là học viên, sinh viên : Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu nhà trường .+ Nếu là nhân viên cấp dưới, công nhân, người lao động : Ban giám đốc, Trưởng bộ phận, trưởng phân xưởng, trưởng phòng …- tin tức của người viết kiểm điểm : Ở mục này, người viết kiểm điểm phải ghi rõ họ và tên, chức vụ, việc làm, lớp học …- Nội dung kiểm điểm : Vì đây là kiểm điểm do vi phạm nội quy, quy định nên phần này cần trình diễn đơn cử, rõ ràng nội dung vấn đề, hành vi vi phạm, hậu quả gây ra ( nếu có ), nguyên do vi phạm, những ai thực thi … và các nội dung khác tùy vào hành vi vi phạm của cá thể, tổ chức triển khai .- Cam kết của người viết bản kiểm điểm : Sau khi xác lập lỗi sai thì người viết kiểm điểm sẽ cam kết sửa đổi, không tái phạm lỗi .

2.2 Kiểm điểm cuối năm

Với nhân viên cấp dưới, người lao động, học viên, sinh viên … khi kiểm điểm cuối năm thường sẽ không có mẫu thống nhất nhưng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đây là nhu yếu bắt buộc và được pháp luật đơn cử tại các văn bản tương quan đến đối tượng người dùng này .Theo đó, Đảng viên thì mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm được pháp luật cụ thể tại Hướng dẫn số 21 năm 2019. Riêng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm được nhìn nhận, xếp loại chất lượng cuối năm theo phiếu phát hành kèm Nghị định số 90/2020 / NĐ-CP .Với những đối tượng người dùng không có biểu mẫu đơn cử thì nội dung bắt buộc phải có ngoài thông tin về cơ quan tiếp đón, người viết kiểm điểm thì phải có ưu điểm, điểm yếu kém, hiệu quả đạt được và các mức xếp loại tự nhận .Với Đảng viên, nội dung của bản kiểm điểm gồm có :- tin tức cụ thể về Đảng viên gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ trong Đảng, chính quyền sở tại …- Ưu điểm, hiệu quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm của Đảng viên đó trong quá trình tự rèn luyện của năm .- Tự nhận mức xếp loại : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm, triển khai xong tốt trách nhiệm, triển khai xong trách nhiệm, không hoàn thành xong trách nhiệm .

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

cach viet ban kiem diem

3. Mẫu bản kiểm điểm cụ thể, mới nhất

3.1 Dành cho học sinh vi phạm nội quy trường học

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi : Ban giám hiệu trường … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Đồng kính gửi thầy ( cô ) chủ nhiệm lớp … … … … … … … … … … … … … … … … ..Tên em là … … … … … … … … … … … … Là học viên lớp … … … … .. … … … … …Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau :Nội dung vấn đề : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Em tự nhận thấy lỗi của mình là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … và đã gây tác động ảnh hưởng tới lớp cũng như khiến thầy ( cô ) lo ngại .Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm, em xin chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy ( cô ) đề ra .Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, trợ giúp để em hoàn toàn có thể sửa sai và văn minh hơn trong quy trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn !… … … …, ngày … tháng … năm … …

Chữ ký học sinh                                        Chữ ký phụ huynh

( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ họ tên )

3.2 Dành cho người lao động trong doanh nghiệp vi phạm kỷ luật

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … .Tôi tên là : … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … ..Đơn vị : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … .Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … …Nhiệm vụ được giao : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Theo nhu yếu của chỉ huy đơn vị chức năng, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau :Trình bày vấn đề xảy ra : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Nguyên nhân sai phạm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Hậu quả do sai phạm xảy ra : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Tự nhận hình thức kỷ luật : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Cam kết của người lao động : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … Ngày … tháng … năm 20 … … …

Người viết kiểm điểm

( Ký và ghi rõ họ tên )

3.3 Dành cho học sinh kiểm điểm cuối năm

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

Kính gửi : Giáo viên chủ nhiệm lớp … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Em tên là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Học sinh lớp … … … … … … … … … … .. Trường … … … … … … … … … … … … … … .Trong học kì … … ( năm học 20 … … – 20 … .. ) vừa mới qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau- Về ưu điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …- Khuyết điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … …

– Vi phạm khác:…………………………………………………………………….

* Tự xếp loại hạnh kiểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..* Ý kiến cá thể : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Trên đây là bản tự kiểm cá thể của em. Em xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để thực thi tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn !…, ngày … … tháng … … năm 20 … …

Học sinh

( Ký và ghi rõ họ tên )

3.4 Dành cho Đảng viên kiểm điểm cuối năm

Tải vềSửa/In biểu mẫu

ĐẢNG BỘ …                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ………..                                                 ………., ngày…..tháng….năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ………….Họ và tên : ……………………………… Ngày sinh : …………………………………………………Chức vụ Đảng : …………………………………………………………………………………………..Chức vụ chính quyền sở tại : …………………………………………………………………………………Chức vụ đoàn thể : ………………………………………………………………………………………Đơn vị công tác làm việc : …………………………………………………………………………………………Chi bộ ……………………………………………………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị ; phẩm chất đạo đức, lối sống ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; tác phong, lề lối thao tác :- Về tư tưởng chính trị … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … ..- Về phẩm chất đạo đức, lối sống … … … … … … …. … … … … … … … … … … … ..- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..- Về tác phong, lề lối thao tác … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … ..- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” của cá thể. ( Đối chiếu với 27 bộc lộ, cá thể tự nhận diện ) … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … ..Tự nhìn nhận về Lever thực thi :□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém2. Về triển khai chức trách, trách nhiệm được giao- Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo lao lý ( Đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … ..- Kết quả thực thi các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm … … … … … … … .- Trách nhiệm cá thể tương quan đến hiệu quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành nghề dịch vụ, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đảm nhiệm … … … … … … … … … … .Tự nhìn nhận về Lever triển khai :□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém3. Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm ( theo 03 nội dung nêu trên ) … … … … … …. … … … … …2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm … … … … … … … … … … … … … … … ..

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm ( đã được khắc phục ; đang khắc phục, mức độ khắc phục ; chưa được khắc phục ) ; những khó khăn vất vả, vướng mắc ( nếu có ) ; nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Tự nhìn nhận về Lever triển khai :□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên do, xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể so với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm … … … … … …. … ..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức :□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm□ Hoàn thành tốt trách nhiệm□ Hoàn thành trách nhiệm□ Không hoàn thành xong trách nhiệm2. Xếp loại Đảng viên :□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm□ Hoàn thành tốt trách nhiệm□ Hoàn thành trách nhiệm□ Không triển khai xong trách nhiệm

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

( Ký, ghi rõ họ tên )

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, nhìn nhận của người quản trị, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức : … … … ………………………………………………………………………………………………- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : ……………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy : ……………………………………………………………………- Chi bộ yêu cầu xếp loại mức chất lượng : ……………………………………………………..

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên )

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

Trên đây là hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm và một số biểu mẫu dành cho học sinh, sinh viên, người lao động, Đảng viên… Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Source: https://giaima.vn
Category: Blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img