HomeBlog siteCác mẫu Bản giải trình, tường trình cho học sinh mới nhất

Các mẫu Bản giải trình, tường trình cho học sinh mới nhất

mẫu biên bản báo cáo giải trình cá thể, biên bản tường trình học sinh, biên bản đình chỉ thi. biên bản trình diễn lại một vấn đề rất hay được sử dụng trong trong thực tiễn, đây là tư liệu, chứng cứ, hồ sơ quan trọng trong mọi vấn đề .

1. mẫu bản giải trình cá nhân

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – chủ quyền – hạnh phúc

                                                                                               ngày………. tháng… năm……

bẢn giẢi trÌnh cÁ nhÂn

( Về việc đơn tố cáo gửi đến Nhà trường )kính gửi : ban lạnh lẽom hiệu trường trung học phổ thông huyện aTôi tên là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … .Giáo viên bộ môn : … … … … … … … … … … … … … … … … … .Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..hộ khẩu xoàng trú : … … … … … … … … … … … … … … … … .Nơi ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

nỘi dung giẢi trÌnh

ngày 20/12/2020, tôi được phía ban giám hiệu nhà trường thông tin về việc có thư tố cáo nặc danh gửi đến nhà trường tố cáo tôi tuyên truyền văn hóa truyền thống phẩm đồi trụy cho học sinh trong lúc giảng dạy. trước vấn đề này, tôi xin báo cáo giải trình với ban giám hiệu nhà trường nội dung đơn cử như sau :sáng ngày 10/12/2020, tôi có tiết dạy môn sinh học tại lớp 8a với nội dung bài học kinh nghiệm là “ thụ tinh, thụ thai và tăng trưởng của thai ”. nội dung tiết học có phần xem video về quy trình thụ tinh, thụ thai và tăng trưởng của thai. video này được bộ giáo dục đào tạo được cho phép đưa vào quy trình giảng dạy cho học sinh, là một phần trong phân phối của chương trình học, từ trước đến nay tôi và các giáo viên sinh học khác vẫn sử dụng để ship hàng giảng dạy. nội dung video rất là lành mạnh và khoa học, ban giám hiệu hoàn toàn có thể cho trích xuất camera trên lớp để kiểm chứng. tôi nhận thấy vấn đề lần này là do một cá thể nào đó ghét bỏ, ghen tị với tôi nên đã làm đơn tố cáo vô căn cứ như như vậy và điều này gây tổn hại rất lớn đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của tôi .chính vì thế, kính mong ban giám hiệu nhà trường xem xét xử lý thỏa đáng, bảo vệ quyền và quyền lợi cho tôi .tôi xin cam kết bản thân mình luôn đặt đạo đức nghề giáo lên số 1 và chưa khi nào từng có tâm lý, dự tính làm trái với đạo đức nghề giáo. những nội dung báo cáo giải trình nêu trên là trọn vẹn đúng thực sự và tôi xin chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm với nội dung đã cam kết .NGƯỜI GIẢI TRÌNH

2. mẫu bản tường trình học sinh đánh nhau

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

                                                                                               ngày………. tháng… năm……

bẢn tƯỜng trÌnh

( V / v học sinh đánh nhau )kính gửi : ban giám hiệu trường trung học phổ thông huyện aHọ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … .Học sinh lớp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Nơi ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …mối quan hệ với học sinh đánh nhau : bạn cùng lớpThời điểm xảy ra vấn đề : 10/3/2021Diễn biến vấn đề :vào buổi sáng ngày 10/3/2021, trong giờ nghỉ giải lao, khi em mới bước vào lớp thì thấy bạn trần bình t ( là một học sinh học yếu và lẻ tẻ trong lớp ) đang cãi nhau với bạn nguyễn văn a, trong khi cãi nhau bạn a có dọa nếu t đánh a thì sẽ mách với cô giáo chủ nhiệm. sau câu nói đó thì t đã chạy đi lấy chậu nước rửa tay để ngoài cửa lớp đập liên tục vào đầu a đến chảy máu, sau đó a nhảy lên người t đè t xuống đất đấm liên tục vào mặt t. trong lúc vấn đề diễn ra thì trong lớp có khoảng chừng 10 bạn, mọi người đều xúm vào can ngăn nhưng t và a vẫn liên tục đánh nhau, cho đến khi chú bảo vệ chạy ngăn thì hai bên mới dừng lại .nguyên nhân dẫn đến vấn đề xảy ra : bản thân em nghe được các game thủ trong lớp kể lại và đã tận mắt chứng kiến 50% a và t cãi nhau thì nguyên do dẫn đến vấn đề trên là do trong tiết học toán trước đó, khi cô giáo gọi t đứng lên vấn đáp, a có đặt chiếc compa lên ghế ngồi của t, sau khi vấn đáp xong t không biết nên đã ngồi vào compa, sau đó a còn trêu chọc t là do ngu dốt nên mới không vấn đáp được câu hỏi đơn thuần của cô giáo. em nghĩ do vậy nên t mới cãi nhau với a .em xin cam kết ràng buộc những điều em vừa nêu là trọn vẹn đúng thực sự, nếu có sai sót em xin chịu nghĩa vụ và
bổn phận .ngƯỜi viẾt tƯỜng trÌnh
(kí và ghi rõ họ tên)

3. biên bản xử lý học sinh vi phạm quy chế thi

phÒng gd&Đt huyỆn a
trƯỜng thpt Ánh dƯƠngcỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam
Độc lập – tự do – hạnh phúc  

                                                                                               ngày………. tháng… năm……

biÊn bẢn xỬ lÝ hỌc sinh vi phẠm quy chẾ thi

Hôm nay, vào … …. giờ … phút, ngày … … … … tháng … … …. năm … … … … … … … … … ..Tại … … … … … … … … … … … … .Chúng tôi gồm :1. người lập biên
phiên bản :Giám sát thi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .2. Người tham gia :Cán bộ coi thi 1 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Cán bộ coi thi 2 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

nỘi dung

Chúng tôi thống nhất giải quyết và xử lý so với :Học sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. SBD : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Lớp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Môn thi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Kỳ thi : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..hành vi vi phạm : trong giờ thi, thí sinh trao đổi với các thi sinh khác dù đã được nhắc nhở 02 lần nhưng vẫn tái phạm và phát hiện mang theo
trang bị bị cấm mang vào phòng thi, đơn cử là điện thoại di động .căn cứ quy định thi và hướng dẫn giải quyết và xử lý thí sinh vi phạm quy định thi của phòng gd&Đt a, quyết định hành động
bề ngoài giải quyết và xử lý so với thí sinh … … … … … … … … … … … … … … … … .. : đình chỉ thi .chúng tôi cam kết vấn đề trên là trọn vẹn đúng thực sự. biên
phiên bản được lập và đã được đọc lại cho những người xuất hiện nghe .NGƯỜI LẬP BIÊN BẢNNGƯỜI THAM GIACBCT1CBCT2

4. biên bản đình chỉ thi

phÒng gd&Đt huyỆn a
trƯỜng thpt Ánh dƯƠngcỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam
Độc lập –
hòa bình – hạnh phúc
 

                                                                                               ngày………. tháng… năm……

biÊn bẢn ĐÌnh chỈ thi

Hôm nay, vào … …. giờ … phút, ngày … … … … tháng … … …. năm … … … … … … … … … ..Tại … … … … … … …Chúng tôi gồm :

1. người lập biên bạn dạng:

Giám sát thi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .2. Người tham gia :Cán bộ coi thi 1 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Cán bộ coi thi 2 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

nỘi dung

Chúng tôi thống nhất đình chỉ thi so với :Học sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. SBD : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Lớp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Môn thi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Kỳ thi : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..hành vi vi phạm : trong giờ thi, thí sinh trao đổi với các thi sinh khác dù đã được nhắc nhở 02 lần nhưng vẫn tái phạm và phát hiện mang theo vũ trang bị cấm mang vào phòng thi, đơn cử là điện thoại di động .căn cứ quy định thi và hướng dẫn giải quyết và xử lý thí sinh vi phạm quy định thi của phòng gd&Đt a, quyết định hành động
bề ngoài giải quyết và xử lý so với thí sinh … … … … … … … … … … … … … … … … .. : đình chỉ thi .chúng tôi cam kết vấn đề trên là trọn vẹn đúng thực sự. biên
phiên bản được lập và đã được đọc lại cho những người xuất hiện nghe .NGƯỜI LẬP BIÊN BẢNNGƯỜI THAM GIACBCT1CBCT2

5. biên
phiên bản giáo viên vi phạm nội quy nhà trường

phÒng gd&Đt huyỆn a
trƯỜng thpt Ánh dƯƠngcỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam
Độc lập – chủ quyền – hạnh phúc  

                                                                                               ngày………. tháng… năm……

biÊn bẢn giÁo viÊn vi phẠm nỘi quy nhÀ trƯỜng

Hôm nay, vào … …. giờ … phút, ngày … … … … tháng … … …. năm … … … … … … … … … ..Tại … … … … … … … … ..Chúng tôi gồm :1. người lập biên bạn dạng : nguyễn văn a – hiệu trưởng trường trung học phổ thông Ánh dương2. Người tham gia :Nguyễn Văn B : Phó Hiệu trưởngTrường THPT Ánh Dươngnguyễn văn c : lạnh lẽoo viên trường trung học phổ thông Ánh dương

nỘi dung

vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2020, tại phòng học số 3 trường trung học phổ thông Ánh dương, chúng tôi bắt quả tang thầy giáo nguyễn minh hoàng đang tổ chức triển khai dạy thêm môn toán cho học sinh mà chưa được phép của ban giám hiệu nhà trường. theo thông tin tích lũy được từ học sinh, học phí của buổi học là 500.000 đ / buổi / học sinh. theo lao lý của nhà trường, giáo viên không được tự ý tổ chức triển khai dạy thêm mà không có sự được cho phép của ban giám hiệu nhà trường. chính thế cho nên, chúng tôi lập biên
phiên bản thầy giáo nguyễn minh hoàng vi phạm nội quy nhà trường để ban giám hiệu xem xét kỷ luật, đơn cử là tự ý tổ chức triển khai dạy thêm trái lao lý .chúng tôi cam kết vấn đề trên là trọn vẹn đúng thực sự. biên bạn dạng được lập và đã được đọc lại cho những người xuất hiện nghe .NGƯỜI LẬP BIÊN BẢNNGƯỜI THAM GIA

luẬt sƯ tƯ vẤn, hƯỚng dẪn cÁch viẾt mẪu ĐƠn

— tư vấn giúp đỡ miễn phí gọi: 1900.0191

bạn đang vướng mắc và do dự khi sử dụng các mẫu đơn, không biết mẫu nào là đúng, hợp pháp hay mới nhất. hoặc đơn của bạn đã gửi nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi, không được xử lý hay khước từ. mọi yếu tố đều phát sinh từ việc sử dụng mẫu đơn sai, không đúng lao lý hoặc trình diễn không rõ ràng, không có địa thế căn cứ pháp lý .

với kinh nghiệm nhiều năm trợ giúp pháp lý cho người dân trên nhiều lĩnh vực, mẫu đơn của chúng tôi rất đa dạng và luôn được cập nhật nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng. Để được trợ giúp ngay lập tức hoàn toàn miễn phí, vui lòng gọi hotline 1900.0191 để gặp luật sư giải đáp.

trong một số trường hợp, nếu
người chơi muốn yêu cầu luật sư trực tiếp viết toàn bộ lá đơn cho bạn, yêu cầu này trọn gói chỉ 500.000đ. với toàn bộ các công việc, thời gian tiết kiệm được, hãy để chúng tôi thực hiện công việc của mình. chúng tôi sẽ hướng dẫn
người chơi cách ký, gửi đơn, nộp đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lên lộ trình thời gian, hồ sơ với các thủ tục có liên quan. mọi thứ game thủ cần làm đó chỉ là liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn xác lập dịch vụ.

các biểu mẫu đơn văn bản hành chính thông dụng mới nhất

các biểu mẫu đơn, văn bản hành chính theo pháp luật gồm có : Đơn đề xuất kiến nghị, Đơn phản ánh, Đơn tố cáo, Đơn đề xuất và các Đơn theo mẫu được phát hành bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền trong từng thủ tục hành chính đơn cử .những biểu mẫu đơn này được update mới nhất theo từng thời gian và không cố định và thắt chặt. việc sử dụng cần tuân thủ khắt khe, tránh để xảy ra các trường hợp bị trả đơn, bị phủ nhận vì đơn không đúng thể thức nhu yếu .

các mẫu văn bản phổ biến

các mẫu văn bản thường thì là những mẫu đơn không được pháp luật bắt buộc về vẻ ngoài, người có nhu yếu, quan điểm chỉ cần xác lập lại quan điểm của mình thành văn bản và gửi cho người, tổ chức triển khai, cơ quan có thẩm quyền xử lý .Đây là loại đơn tưởng dễ nhưng lại rất khó viết do tính phong phú và không có mẫu thống nhất của nó. người làm đơn không có địa thế căn cứ để xác lập thế nào là đủ là đúng, những thông tin nào là cần và không thiết yếu đưa vào trong đơn. vì thế việc viết một văn bản đơn rất đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung vấn đề đôi khi không phải thuận tiện .các bạn hoàn toàn có thể
khám phá thêm những mẫu đơn mà chúng tôi phân phối, để từ đó lựa chọn sử dụng những nội dung tương thích với thực trạng của mình .

dịch vụ cung cấp mẫu đơn của công ty luật lvn với
lạnh chỉ 500 ngàn đồng

với kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật trong suốt quá trình làm việc, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ trợ giúp tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây hotline 1900.0191 như:

  • tư vấn miễn phí: bao gồm tư vấn viết đơn, sử dụng mẫu đơn, trình bày nội dung, căn cứ pháp luật, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
  • dịch vụ giúp sức có thu phí: cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh, yêu cầu của người viết đơn (phí được tính trọn gói là 500.000 đ trên một mẫu đơn)

mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 1900.0191 để được hỗ trợ.

tham khảo bài viết
gần giống:

5/5

(

13bầu chọn)

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img