HomeBlog siteCách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất năm 2019

Cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất năm 2019

hướng dẫn cách viết chứng từ khấu trừ thuế tncn mới nhất hiện giờ dựa trên mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mà cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp

nguyên tắc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế tncn:

– những dn có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế tncn thì: hàng quý phải lên tiếng tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế tncn (mẫu mẫu ctt25/ac ban hành kèm theo quyết định số 440/qĐ-tct)

cách viết chứng từ khấu trừ thuế tncn như sau

ta có mẫu chứng từ khấu trừ thuế tncn mà cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp sau :

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP:

[ 01 ] Tên tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập : Ghi tên in hoa tổ chức triển khai trả thu nhập[ 02 ] Mã số thuế : Ghi mã số thuế của tổ chức triển khai trả thu nhập[ 03 ] Địa chỉ : Ghi địa chỉ của tổ chức triển khai trả thu nhập[ 04 ] Điện thoại : ghi số điện thoại
chạm màn hình của tổ chức triển khai trả thu nhập

II. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ:

[ 05 ] họ và tên : ghi chữ in hoa theo tên trên chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu[ 06 ] mã số thuế : ghi khá đầy đủ mã số thuế của người nộp thuế như trên báo cáo mã sô thuế do cơ quan thuế cấp .[ 07 ] Quốc tịch : Ghi Quốc tịch của người nộp thuế[ 08 ], [ 09 ] Đánh dấu x vào ô tương ứng là cá thể cư trú hoặc không cư trú[ 10 ] Địa chỉ hoặc điện thoại thông minh liên hệ : ghi địa chỉ hoặc số điện thoại thông minh để thuận tiện cho việc liên hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế[ 11 ] Số CMND hoặc số hộ chiếu :[ 12 ] nơi cấp : … … [ 13 ] ngày cấp : ghi theo trên cmnd hoặc hộ chiếu

 

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ:

[ 14 ] khoản thu nhập : ghi rõ loại thu nhập các nhân nhận được ( thu nhập từ tiền lương tiền công, thu nhập từ kinh doanh thương mại từ góp vốn đầu tư vốn, … )[ 15 ] thời điểm trả thu nhập : là thời gian tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập của tháng trong năm dương lịch. trường hợp chi trả thu nhập trong khoảng chừng thời hạn thì phải ghi từ tháng nào đến tháng nào .Ví dụ : Công ty A chi trả thu nhập cho cá thể B từ tháng 2 đến 4 năm năm nay thì ghi : “ 2,3,4 năm năm nay ”[ 16 ] tổng thu nhập chịu thuế đã trả : ghi tổng số thu nhập chịu thuế đã chi trả cho cá thể đó ( là tổng thu nhập chưa trừ các khoản giảm trừ như : giảm trừ gia cảnh, đóng bảo hiểm, từ thiện, nhân đạo, … )thu nhập chịu thuế = tổng thu nhập – các khoản được miễn thuế ( không phải khoản giảm trừ nhé )[ 17 ] số thuế tncn đã khấu trừ : là số tiền thuế tncn mà doanh nghiệp đã khấu trừ của cá thể đó ( là số tiền thuế đã khấu trừ theo biểu lũy tiến hoặc tỷ suất 10 %. )[ 18 ] số thu nhập cá thể còn được nhận : [ ( 16 ) – ( 17 ) ] : là số tiền mà cá nhận đó còn
thu đượcxem thêm bài: cách tính thuế thu nhập cá nhân

Lưu ý khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

1. tổ chức trả thu nhập triển khai khấu trừ thuế thu nhập cá thể của người nhận thu nhập tại đơn vị chức năng theo pháp luật và cấp chứng từ khấu trừ cho người nhận thu nhập có số thuế đã bị khấu trừ .2. chứng từ khấu trừ phải sử dụng theo đúng thứ tự, từ số
bé dại đến số lớn, không được dùng bỏ cách số thứ tự, trùng số liệu, trùng ký hiệu .

3. trường hợp chứng từ khấu trừ lập sai nội dung nhưng chưa giao cho người nộp thuế cần hủy bỏ chứng từ khấu trừ thì gạch chéo để huỷ bỏ và phải lưu đầy đủ các liên của số chứng từ khấu trừ.

4. Trường hợp lập lại chứng từ khấu trừ .những trường hợp chứng từ khấu trừ đã được lập và giao cho người nộp thuế, sau đó phát hiện sai phải lập lại chứng từ khấu trừ thay thế sửa chữa thì tổ chức triển khai trả thu nhập phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ khấu trừ đã lập sai có chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập, đồng thời nhu yếu người có thu nhập nộp lại liên chứng từ đã lập sai ( liên giao cho người bị khấu trừ ) cho tổ chức triển khai trả thu nhập để lưu cùng với biên bản. sau khi đã tịch thu chứng từ khấu trừ lập sai, tổ chức triển khai trả thu nhập lập chứng từ khấu trừ mới thay thế sửa chữa để giao cho người nộp thuế và phải chịu nghĩa vụ và nghĩa vụ trước pháp lý về số chứng từ khấu trừ huỷ bỏ .

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img