HomeBlog site Cách viết một chương trình Pascal

[Cơ bản] Cách viết một chương trình Pascal

Sơ lược về lập trình Pascal

phần 2: cách viết một chương trình pascal chủ công

Ở phần trước tất cả chúng ta đã tải xong ứng dụng quan trọng trong việc viết một chương trình pascal, trong phần 2 này, vivu sẽ chỉ cho các bạn cách sử dụng ứng dụng không tính phí pascal để viết một chương trình pascal đơn thuần nhất nhé. nào, giờ đây hãy cùng vivu bật không tính tiền pascal lên và bắt tay vào thao tác thôi .

1. các bước để viết một chương trình

Bước 1 : Soạn thảo chương trình .

bước 2: dịch chương trình (nhấn phím f9), nếu có lỗi thì phải sửa lỗi.

Bước 3 : Chạy chương trình ( nhấn phím Ctrl + F9 ) .

2. cấu trúc phổ biến của một chương trình

Phần tiêu đềPROGRAM Tên_chương_trình;Phần khai báouses .......;CONST .......;type .......;VAR .......;procedure .......;FUNCTION .......;Phần thân chương trìnhbegin........END.

ví dụ về một chương trình chủ yếu nhất :

Program  ViDu; begin write(‘welcome to vivu blog’); END. 

3. một số phím công dụng thường dùng

F2 : Lưu chương trình đang soạn thảo vào đĩa .f3 : mở file mới hoặc file đã sống sót trên đĩa để soạn thảo .alt + f3 : Đóng file đang soạn thảo .alt + f5 : xem chức năng chạy chương trình .F8 : Chạy từng câu lệnh một trong chương trình .alt + x : thoát khỏi
miễn phí pascal .

alt+: dịch chuyển qua lại giữa các file đang mở.

f10 : vào mạng lưới hệ thống menu của pascal .

4. các thành phần cơ bản của chương trình

4.1. Từ khóa

từ khoá là các từ mà pascal dành riêng để giao hàng cho mục tiêu của nó. ( chẳng hạn như : begin, end, if, while, … )chú ý : với turbo pascal 7.0 trở lên hoặc không tính phí pascal, các từ khoá trong chương trình sẽ được hiển thị khác màu với các từ khác .

4.2. Tên (định danh)

Định danh là một dãy ký tự dùng để đặt tên cho các hằng, biến, kiểu, tên chương trình con … khi đặt tên, ta phải
cẩn thận quan tâm một số ít điểm sau :Không được đặt trùng tên với từ khoáký tự tiên phong của tên không được
bắt đầu bởi các ký tự đặc biệt quan trọng hoặc chữ số .không được đặt tên với ký tự space, các phép toán .

ví dụ: các tên viết như sau là sai

1xyz sai vì mở màn bằng chữ số .# long sai vì mở màn bằng ký tự đặc biệt quan trọng .FOR Sai vì trùng với từ khoá .ky tu sai vì có khoảng chừng trắng ( space ) .LAP-TRINH Sai vì dấu trừ ( – ) là phép toán .

4.3. Dấu chấm phẩy (;)

dấu chấm phẩy được dùng để cách trở giữa các câu lệnh. không nên hiểu dấu chấm phẩy là dấu kết thúc câu lệnh .Ví dụ :

for i := 1 to 50 do write(i, ' ');

trong câu lệnh trên, lệnh write ( i ) được triển khai 50 lần. nếu hiểu dấu chấm phẩy là xong câu lệnh thì lệnh write ( i ) chỉ triển khai 1 lần .

4.4. Lời giải thích

các lời luận bàn, lời chú thích hoàn toàn có thể đưa vào bất kể chỗ nào trong chương trình để cho người đọc dể hiểu mà không làm ảnh hưởng tác động đến các phần khác trong chương trình. lời lý giải được đặt giữa hai dấu ngoặc và hoặc giữa cụm dấu ( * và * ) .Ví dụ :

var a, b, c : real; khai báo biếndelta := b*b – 4*a*c; (* tính delta để giải phương trình bậc 2 *)

trên đây là những gì chủ chốt nhất để viết một chương trình pascal. trong phần sau tất cả chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về phần khai báo trong pascal .

Vivu’s Blog

share this:

thích bài này:

thích

Đang tải …

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img