HomeBlog siteHướng dẫn viết mẫu đơn đề nghị đúng chuẩn sử dụng hiện...

Hướng dẫn viết mẫu đơn đề nghị đúng chuẩn sử dụng hiện nay

trong một số trường hợp, mẫu đơn đề nghị, kiến nghị là những mẫu đơn cần thiết khi một cá nhân, tập thể muốn yêu cầu cơ quan tác dụng thực hiện một công việc nào đó theo yêu cầu của người viết đơn.

 vì liên quan đến cơ quan nhà nước nên mẫu  đơn đề nghị này cần có nội dung phù hợp. và trong bài viết này, legalzone gửi đến bạn đọc tổng hợp một số mẫu đơn đề nghị đúng chuẩn được sử dụng phổ biến nhất hiện thời.

Mẫu đơn đề nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

——–o0o——–

… .., ngày … tháng … năm 20 ..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc:…………………………….

kính gửi:……………………………….

Họ và tên tôi là : … … … … … … … … … … … … .Sinh năm : … … … … … … … … … … … … .Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân : … … … … … … … … … … … … .Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … .. Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … .hộ khẩu tầm thường trú : … … … … … … … … … … … … .Nơi ở : … … … … … … … … … … … … .

Tôi viết đơn đề nghị này gửi quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……………………………..

Nội dung vấn đề … … … … … …. đơn cử như sau :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Nguyên nhân dẫn đến vấn đề trên / nguyên do viết đơn đề xuất này :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Yêu cầu đơn cử :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

tôi xin cam kết những thông tin trên trọn vẹn đúng thực sự, nếu có gì sai sót tôi xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp lý .Tôi xin cảm ơn !tài liệu có gửi kèm theo :– … … … … … … … … … … … … … … … … … … …– … … … … … … … … … … … … .

Người làm đơn đề nghị

( ký và ghi họ tên )

ĐƠn kiẾn nghỊ theo mẪu cỦa sỞ tƯ phÁp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – độc lập – hạnh phúc
———o0o——–

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN KIẾN NGHỊ

( v / v : kiến nghị lao lý về … )

kính gửi: ………………………………………………

Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày … tháng … năm … … …Giấy CMND : … … … … … Ngày cấp : … / …. / … Nơi cấp ( tỉnh, TP ) : … … … … … …Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Chỗ ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Điện thoại liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

tôi xin trình bày lý do cụ thể vì sao làm đơn kiến nghị này:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..tôi nhận thấy, lao lý về … tại … là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng so với thực tiễn lúc bấy giờ. tôi kín đáoh đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những biến hóa để khắc phục trình trạng đó .1. / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .2. / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .kính mong cơ quan chú ý về những yêu cầu trên và có hướng giải quyết và xử lý tốt hơn .Tôi xin trân trọng cảm ơn !tôi xin gửi kèm đơn này những văn bạn dạng, tài liệu, ảnh chụp sau… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ký tên( ghi
rõ ràng họ tên )

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP THỂ ĐÚNG CHUẨN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –
hòa bình – hạnh phúc
————————-

… .. ngày … … tháng … … năm … … ..

ĐƠN KIẾN NGHỊ

( v / v : kiến nghị quy định về … … … .. )

kính gửi:………………………………………………….

Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … .. Sinh ngày … …. tháng … …. năm … … ..Giấy CMND … … … …. Ngày cấp : …. / … / … Nơi cấp ( tỉnh, TP ) : … … … … … …Địa chỉ
kém trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Chỗ ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Điện thoại liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

là đại diện theo ủy quyền của những cá nhân sau:

1. Ông / Bà … … … … … … … … … … … … … … … … ..Sinh ngày … … … … … .. tháng … … … … năm … … … … … ..Giấy CMND : … … … .. Ngày cấp :. / … .. / … … … Nơi cấp ( tỉnh, TP ) : … … … … .Địa chỉ
kém trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Chỗ ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Điện thoại liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..2. Ông / Bà : … Sinh ngày … tháng. …. nă. m … … … .Giấy CMND / thẻ CCCD số : .. …. Ngày cấp : …. / … .. / / … .. Nơi cấp ( tỉnh, TP ) : … … …Địa chỉ tầm thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Chỗ ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Điện thoại liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …3. ( Liệt kê những cá thể tham gia )theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền được lập ngày … … … … ủy quyền vì mục tiêu gì … … … … ..thay mặt những cá thể trên, tôi xin trình diễn nguyên do đơn cử như sau :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …tôi nhận thấy, pháp luật về … … …. tại … .. là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng so với thực tiễn lúc bấy giờ. tôi kính ý kiến đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những đổi khác để khắc phục trình trạng đó .1. / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .2. / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..kính mong cơ quan
lưu ý về những yêu cầu trên và có hướng giải quyết và xử lý tốt hơn .Tôi xin trân trọng cảm ơn !

tôi xin gửi kèm đơn đề nghị này những văn bạn dạng, tài liệu, ảnh chụp sau:…. (nêu rõ những chứng cứ, tài liệu để chứng minh)

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐƠN KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH, TỐ CÁO, KHIẾU NẠI, ĐỀ NGHỊ

 

Trình tự

trách nhiệm

Biểu mẫu/ Kết quả

1

Tiếp nhận đơn

cán bộ tiếp công dân đảm nhiệm tổng thể các đơn, gồm có đơn đề xuất kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến sở qua các nguồn sau :· Nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp công dân· Đơn thư gửi trực tiếp đến
chỉ huy sở đều chuyển tới phòng thanh tra để giải quyết và xử lý theo pháp luật .· Nhận qua đường bưu điện, qua Bộ phận văn thư ; Bộ phận một cửacán bộ được phân công khi nhận được đơn từ toàn bộ các nguồn chuyển đến có nghĩa vụ và nghĩa vụ kiểm tra và xem xét nội dung đơn .cán bộ tiếp công dân chỉ nhận đơn có đủ điều kiện kèm theo và thuộc thẩm quyền xử lý của sở .Văn thư, cán bộ tiếp công dânsổ theo dõi đơn

2

Phân loại đơn:

Cán bộ tiếp công dân triển khai phân loại, giải quyết và xử lý đơn ngay trong ngày .Đối với đơn không đủ điều kiện kèm theo thụ lý : lưu đơn vào sổ theo dõi .Đối với đơn đủ điều kiện kèm theo thụ lý : thực thi tiếp bước giải quyết và xử lý đơn .Cán bộ tiếp công dânsổ theo dõi đơn

3

xử lý đơn theo điều khoản pháp luật:

1. Đơn không thuộc thẩm quyền

cán bộ tiếp công dân không tiếp nhận các đơn giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những đơn đã được sở hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp trên giải quyết mẫu đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.

· cán bộ tiếp công dân vấn đáp và hướng dẫn trực tiếp với công dân hoặc thông tin qua
smartphone, có văn bản hướng dẫn công dân gửi đơn đúng nơi có thẩm quyền xử lý theo qui định của luật khiếu nại hoặc luật tố cáo .

2. Đơn thuộc thẩm quyền:

Đối với đơn có đủ điều kiện kèm theo và thuộc thẩm quyền xử lý của sở thì cán bộ tiếp công dân lập phiếu đảm nhiệm đơn thành 02
phiên bản, gửi công dân 1 bạn dạng và lưu 01 bạn dạng tại bộ phận tiếp công dân. sau đó vào sổ tiếp đón đơn đề xuất kiến nghị, khiếu nại, tố cáo .xem xét, đề xuất kiến nghị giải quyết và xử lý đơn : căn cứ vào nội dung, đặc thù vấn đề của đơn, cán bộ tiếp dân yêu cầu quan điểm giải quyết và xử lý báo cáo giải trình chỉ huy cho quan điểm giải quyết và xử lý

– Cán bộ tiếp dân
– Thanh tra sở

sổ theo dõi đơn

4

sau khi có quan điểm chỉ huy của chỉ huy sở, đơn vị
tính năng được phân công triển khai giải quyết và xử lý

lưu ý: việc xử lý đơn được cập nhật, ghi chép đầy đủ trong sổ theo dõi xử lý đơn .

 sổ theo dõi đơn

5

theo dõi việc giải quyết và xử lý đơn :cán bộ giải quyết và xử lý đơn theo dõi hiệu quả giải quyết và xử lý đơn để giao hàng cho công tác làm việc tiếp công dân, tổng hợp, lên tiếng giải trình ;tham mưu cho lãnh đạo văn phòng đôn đốc các phòng ban tính năng xử lý đơn đề xuất kiến nghị của công dânCán bộ tiếp công dânsổ theo dõi đơn

6

lưu hồ sơ:

thực hiện theo mục 7 quy trình tiến độ

– Đơn đề nghị: lưu tại phòng, ban
tính năng

– Đơn khiếu nại, mẫu đơn tố cáo : lưu tại thanh tra sởphòng tính năng / thanh tra 

trên đây là một số mẫu đơn đề nghị đúng chuẩn để
người chơi đọc tham khảo, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img