HomeBlog siteMẫu đơn khiếu nại dùng chung cho nhiều trường hợp khác nhau

Mẫu đơn khiếu nại dùng chung cho nhiều trường hợp khác nhau

mẫu đơn khiếu nại dùng chung cho nhiều trường hợp khác nhau

phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 20

mẫu đơn khiếu nại là văn bản của đối tượng bị tác động bởi quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà theo họ là trái luật. hoặc không đồng ý với quyết định của người sử dụng
công lao. khi đó họ có thể sử dụng mẫu văn bản này để khiếu nại đến đối tượng mà họ cho là có hành vi vi phạm pháp luật. nhưng làm sao để soạn đơn khiếu nại đúng với quy định pháp luật? dưới đây là những mẫu đơn mà công ty luật gvlawyers tổng hợp trong bài viết “mẫu đơn khiếu nại dùng chung cho nhiều trường hợp khác nhau” dưới đây.

những trường hợp được quyền khiếu nại

theo bộ luật công phu, người lao động sẽ được quyền khiếu nại trong các trường hợp :

 • người bị xử lý kỷ luật
  công lao, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất mà họ thấy không thoả đáng (Điều 132);
 • lao động cho thuê lại bị bên sử dụng công tích vi phạm các thoả thuận trong hợp đồng công phu (khoản 4 Điều 58);
 • không đồng ý với những quyết định của toà án về tính hợp pháp của cuộc đình hoãn (Điều 232).

tuy nhiên, trong thực tiễn, vì nhiều nguyên do khác nhau mà người lao động không đồng ý chấp thuận với nhu yếu, quyết định hành động của người sử dụng công sức nên được thực thi quyền khiếu nại này .

mẫu đơn khiếu nại được sử dụng phổ biến nhất hiện nay

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập –
hòa bình – hạnh phúc

————-000————-

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc…………………..)

kính gửi:…………….………

Tên tôi là : … … … … … … … … … … …. sinh ngày … … …. tháng … … …. năm … … … … …Thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Số CMND … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Ngày và nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Hiện đang ( làm gì, ở đâu ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Khiếu nại về hành vi hành chính của : … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … ..

giải trình vụ việc cần
kiện:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

yêu cầu giải quyết khiếu nại:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .tôi xin cam kết về nội dung khiếu nại trên là đúng thực sự và xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại .mong quý cơ quan sớm xét và xử lý để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan .… … … … .., ngày …. tháng … năm … .

Người làm đơn

( ký tên và ghi
rõ ràng họ tên )

mẫu đơn khiếu nại mới

những lưu ý khi điền nội dung mẫu đơn xin
kiện

1. người
kiện.

trường hợp người khiếu nại là cá nhân.

phải ghi vừa đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thay mặt thì ghi rõ họ tên của người đại diện thay mặt và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại .

trường hợp người
kiện là cơ quan, tổ chức.

phải ghi rõ rệt tên cơ quan, tổ chức triển khai, địa chỉ cơ quan tổ chức triển khai đó .

2. Đối tượng bị
kiện.

ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về:

 • về hành vi hành chính: phải ghi
  rõ ràng họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.
 • quyết định hành chính: phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

3. nội dung
kiện.

 • những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.
 • tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngăn nắp, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

4. quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

ghi
rõ ràng đã gửi đơn đến cơ quan nào, đã được những cơ quan nào xử lý và hiệu quả xử lý .

5. những yêu cầu của người
kiện.

những nhu yếu này phải xuất phát từ nội dung, những nhu yếu đó hoàn toàn có thể là : khôi phục quyền và quyền lợi, đòi bồi xoàng xĩnh và mức độ bồi xoàng. v.v …

6. cam kết của người khiếu nại.

 • ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.
 • trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra toà án.

tóm lại vấn đề “mẫu đơn khiếu nại dùng thông thường cho nhiều trường hợp khác nhau”

trên đây là mẫu đơn khiếu nại hành chính được sử dụng nhiều nhất, bạn có thể sử dụng cho nhiều trường hợp khác nhau bao gồm khiếu nại các vi phạm hành chính, khiếu nại về quyền sử dụng đất đai,…. bao gồm những nội dung
người chơi cần lưu ý khi soạn mẫu văn bản này. hi vọng bài viết này đã mang đến cho bạn những thông tin cần thiết.

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img