HomeBlog siteMẫu đơn xin ly hôn viết tay 2021

Mẫu đơn xin ly hôn viết tay 2021

Đơn ly hôn viết tay là đơn ly hôn mà hoàng hậu hoặc chồng viết bằng tay theo mẫu có sẵn của tòa án nhân dân theo văn phong riêng của mình mà vẫn đảm bảo theo mẫu quy định. mời các bạn tham khảo cùng mobitool dưới đây nha.

==>> tải mẫu đơn xin ly hôn viết tay

video mẫu đơn ly hôn viết tay 2021

1. Đơn xin ly hôn 

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc… … …, ngày … … tháng …. năm … .

ĐƠn xin ly hÔn

kính gửi : tÒa Án nhÂn dÂn … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …tôi tên : … … … … … … … … … … … .. năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..cmnd ( hộ chiếu ) số : … … … … … … .. ngày và nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .hiện cư trú : ( ghi rõ địa chỉ liên lạc ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..xin được ly hôn với chồng / hiền thê tôi là : … … … … … … … năm sinh : … … … … … … … … … … … … … ..cmnd ( hộ chiếu ) số : … … … … … … : ngày và nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..hiện cư trú : ( ghi rõ địa chỉ ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …* nội dung Đơn xin ly hôn : ( xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..tôi làm đơn này ý kiến đề nghị tòa án xử lý việc ly hôn, đơn cử .* về con chung : ( xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..* về gia tài chung : ( xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..* về nợ chung : ( xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..tôi xin chân thành cảm ơn. / .

người làm đơn

( ký tên – ghi rõ họ và tên )

mẫu đơn xin ly hôn viết tay 2021mẫu đơn xin ly hôn viết tay 2021

2. mẫu đơn ly hôn viết tay 2021

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

ĐƠn xin ly hÔn

kính gửi: tÒa Án nhÂn dÂn quẬn …

tôi tên : nguyễn văn a năm sinh : 19 … … … … … … … … … …cmnd ( hộ chiếu ) số : … … … … ngày cấp : … / …. / 20 … và nơi cấp : công an tỉnh …hiện cư trú : ( ghi rõ địa chỉ liên lạc ) xóm …, xã …, huyện …, tỉnh …xin được ly hôn với : bà nguyễn thị b năm sinh 19 … …cmnd ( hộ chiếu ) số : … … …. ngày cấp … / … / 20 … và nơi cấp : công an tỉnh …hiện cư trú : ( ghi rõ địa chỉ ) xóm …, xã …, huyện …, tỉnh …

* nội dung xin ly hôn: (a1)

ngày …. tháng …. năm … tôi có kết hôn với bà nguyễn thị b và chung sống với nhau niềm hạnh phúc đến đầu năm 20 … thì bà nguyễn thị b có quan hệ ngoài luồng ( ngoại tình ) với một người đàn ông khác cùng thôn. mặc dù tôi đã nhiều lần khuyên giải để bảo vệ niềm hạnh phúc mái ấm gia đình nhưng hậu phi tôi là bà nguyễn thị b không đổi khác đẫn đến mái ấm gia đình tiếp tục xích míc Ảnh hưởng đến việc tâm sinh lý cũng như việc học tập của các con tôi. ngày … tháng … năm … tôi và vợ tôi đã chính thức sống ly thân đến nay đã tròn … .. năm. Đời sống chung của chúng tôi không hề hòa hợp nay làm đơn này để đề xuất tòa án nhân dân nhân dân quận / huyện … xử lý thủ tục ly hôn .

* về con chung: (a2)

chúng tôi có hai con chung :1. cháu : nguyễn văn Đ sinh năm : … .số cmtnd : … … … …. ngày cấp : … / … / 20 … nơi cấp : công an tỉnh : …nghề nghiệp : công nhân cơ ký tại xí nghiệp cơ khí số 3 tỉnh …2. cháu nguyễn thị e sinh năm … … .hiện là học viên lớp 8b, trường trung học cơ sở xã … .., huyện … … tỉnh … .chúng tôi thỏa thuận hợp tác sau khi ly hôn cháu nguyễn thị e sẽ ở sinh sống cùng với mẹ, hàng tháng tôi sẽ trợ cấp cho cháu một khoản tiền là : … .. vnĐ ( bằng chữ … … … …. đồng ) đến khi cháu tròn 18 tuổi .

* về tài sản chung: (a3) (các bên có quyền tự thỏa thuận phân chia tài sản hoặc yêu cầu tòa án phân chia theo quy định của pháp luật nếu như không thể đạt được thỏa thuận).

trong trường hợp đạt được thỏa thuận hợp tác mục này chỉ cần ghi : tài sản chung, riêng do hai bên tự nguyện thỏa thuận hợp tác không nhu yếu tandtc phân loại. nếu không có gia tài thì chỉ cần ghi : “ không có gia tài và không nhu yếu tandtc phân loại ”trong trường hợp có gia tài không thỏa thuận hợp tác được : các bên liệt kê tài sản chung của hai hoàng hậu chồng và ghi rõ nhu yếu tòa án nhân dân phân loại theo đúng pháp luật của pháp lý .… … … … … … ngày … … … .. tháng … … … .. năm … … ..người làm đơn( ký tên – ghi rõ họ và tên )

3. hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin ly hôn

nội dung mẫu đơn xin ly hôn: theo quy định của luật hôn nhân và gia đình 2014 thì đối với phần nội dung đơn xin ly hôn, người viết đơn có quyền ghi nhận lại toàn bộ thời gian cũng như quá trình chung sống giữa hai cung phi chồng ví dụ: tại sao hai phi tần chồng xin ly hôn? mâu thuẫn phát sinh do đâu ? Đã ly thân hay chưa ? bao lâu không sống chung?

phần tài sản chung: nếu có tài sản chung thì ghi thông tin về tài sản, giá trị thực tế, những đề nghị phân chia,…. nếu không có tài sản chung ghi không có. hoặc người viết đơn có thể ghi tài sản chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận nên không yêu cầu tòa án phân chia

phần con chung: nếu đã có con chung thì ghi đầy đủ thông tin các con chung, nguyện vọng và để nghị nuôi con…. nếu không có con chung ghi chưa có. nếu hai vợ chồng không thỏa thuận được việc nuôi con thì ghi: hai bên không thỏa thuận được quyền nuôi con nên đề nghị tòa án căn cứ theo những quy định pháp lý hiện hành và phân chia quyền nuôi con và quyền cấp dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

phần nợ chung: nếu giữa hai hậu phi chồng có nợ chung thì phải ghi cụ thể số nợ, và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong mẫu đơn xin ly hôn. nếu không có nợ chung thì ghi không có… hoặc ghi phần nợ chung sẽ do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia.

4. những câu hỏi thường gặp về mẫu đơn xin ly hôn

1.mẫu đơn xin ly hôn thuận tình viết tay mua ở đâu?

cách nhanh nhất chính là mua trực tiếp tại toàn án nơi bạn đang sinh sống

2. Đơn xin ly hôn nộp ở đâu?

bạn hoàn toàn có thể nộp tại tòa án nhân dân cấp quận huyện nơi hai cung phi chồng đang cư trú sinh sống. nếu đơn phương ly hôn thì nộp tại toàn án cấp quận huyện nơi Đk hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang sinh sống của nguyên đơn

3. Đơn xin ly hôn có cần 2 người ký?

Đơn xin ly hôn đơn phương thì chỉ cần người viết đơn ký còn với mẫu đơn xin ly hôn thuận tình thì cần cả 2 cung phi chồng thuận tình ly hôn ký.

4. thời hạn giải quyết ly hôn?

thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét xử : từ 4 đến 6 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án – thời hạn mở phiên tòa xét xử : từ 1 đến 2 tháng, kể từ ngày có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử. Đối với trường hợp đồng ý chấp thuận ly hôn, thời hạn sẽ ngắn hơn .

5. Án phí ly hôn là bao nhiêu?

nếu không có tranh chấp gia tài giữa 2 phi tần chồng thì án phí dân sự xét xử sơ thẩm là 300.000 vnĐ .với trường hợp có tranh chấp gia tài thì mức phí như sau :

stt

tên án phí

mức thu

1

ly hôn không có giá ngạch

300.000 đồng

2

ly hôn có giá ngạch

2.1từ 06 triệu đồng trở xuống300.000 đồng2.2từ trên 06 triệu đồng – 400 triệu đồng5% giá trị tài sản2.3từ trên 400 triệu đồng – 800 triệu đồng20 triệu đồng + 4% của phần giá trị tài sản vượt quá 400 triệu đồng2.4từ trên 800 triệu đồng – 02 tỷ đồng36 triệu đồng + 3% của phần giá trị tài sản vượt 800 triệu đồng2.5từ trên 02 tỷ đồng – 04 tỷ đồng72 triệu đồng + 2% của phần giá trị tài sản vượt 02 tỷ đồng2.6từ trên 04 tỷ đồng112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản vượt 04 tỷ đồng.

6. tòa án sẽ giải quyết thủ tục ly hôn cho những trường hợp nào?

theo pháp luật tại Điều 51 luật hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước, những trường hợp sẽ được xử lý thủ tục ly hôn :

 • vợ hoặc chồng hoặc cả hai người
 • nhưng chồng sẽ không được ly hôn khi cung phi đang có thai, mới sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. nhưng nếu hiền thê đang có thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người thê thiếp vẫn có quyền được yêu cầu tòa án cho ly hôn.
 • cha, mẹ, hoặc người thân khác khi một bên hậu phi/chồng không thể nhận thức, làm chủ hành vi của mình đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do người còn lại gây ra.

ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

 • mẫu đơn khởi kiện ly hôn và cách viết
 • Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn
 • mẫu đơn ly hôn khi đang mang thai

Đơn ly hôn viết tay là đơn ly hôn mà hiền thê hoặc chồng viết bằng tay theo mẫu có sẵn của tandtc nhân dân theo văn phong riêng của mình mà vẫn bảo vệ theo mẫu lao lý. mời các bạn tìm hiểu thêm .

1. Đơn xin ly hôn

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc… … …, ngày … … tháng …. năm … .

ĐƠn xin ly hÔn

kính gửi : tÒa Án nhÂn dÂn … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …tôi tên : … … … … … … … … … … … .. năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..cmnd ( hộ chiếu ) số : … … … … … … .. ngày và nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .hiện cư trú : ( ghi rõ địa chỉ liên lạc ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..xin được ly hôn với chồng / hậu phi tôi là : … … … … … … … năm sinh : … … … … … … … … … … … … … ..cmnd ( hộ chiếu ) số : … … … … … … : ngày và nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..hiện cư trú : ( ghi rõ địa chỉ ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …* nội dung Đơn xin ly hôn : ( xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..tôi làm đơn này đề xuất tòa án xử lý việc ly hôn, đơn cử .* về con chung : ( xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..* về gia tài chung : ( xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..* về nợ chung : ( xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..tôi xin chân thành cảm ơn. / .

người làm đơn

( ký tên – ghi rõ họ và tên )

mẫu đơn xin ly hôn viết tay 2021mẫu đơn xin ly hôn viết tay 2021

2. Đơn xin ly hôn viết tay

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

ĐƠn xin ly hÔn

kính gửi: tÒa Án nhÂn dÂn quẬn …

tôi tên : nguyễn văn a năm sinh : 19 … … … … … … … … … …cmnd ( hộ chiếu ) số : … … … … ngày cấp : … / …. / 20 … và nơi cấp : công an tỉnh …hiện cư trú : ( ghi rõ địa chỉ liên lạc ) xóm …, xã …, huyện …, tỉnh …xin được ly hôn với : bà nguyễn thị b năm sinh 19 … …cmnd ( hộ chiếu ) số : … … …. ngày cấp … / … / 20 … và nơi cấp : công an tỉnh …hiện cư trú : ( ghi rõ địa chỉ ) xóm …, xã …, huyện …, tỉnh …

* nội dung xin ly hôn: (a1)

ngày …. tháng …. năm … tôi có kết hôn với bà nguyễn thị b và chung sống với nhau niềm hạnh phúc đến đầu năm 20 … thì bà nguyễn thị b có quan hệ ngoài luồng ( ngoại tình ) với một người đàn ông khác cùng thôn. mặc dù tôi đã nhiều lần khuyên giải để bảo vệ niềm hạnh phúc mái ấm gia đình nhưng hoàng hậu tôi là bà nguyễn thị b không đổi khác đẫn đến mái ấm gia đình tiếp tục xích míc Ảnh hưởng đến việc tâm sinh lý cũng như việc học tập của các con tôi. ngày … tháng … năm … tôi và vợ tôi đã chính thức sống ly thân đến nay đã tròn … .. năm. Đời sống chung của chúng tôi không hề hòa hợp nay làm đơn này để đề xuất tòa án nhân dân nhân dân quận / huyện … xử lý thủ tục ly hôn .

* về con chung: (a2)

chúng tôi có hai con chung :1. cháu : nguyễn văn Đ sinh năm : … .số cmtnd : … … … …. ngày cấp : … / … / 20 … nơi cấp : công an tỉnh : …nghề nghiệp : công nhân cơ ký tại xí nghiệp cơ khí số 3 tỉnh …2. cháu nguyễn thị e sinh năm … … .hiện là học viên lớp 8b, trường trung học cơ sở xã … .., huyện … … tỉnh … .chúng tôi thỏa thuận hợp tác sau khi ly hôn cháu nguyễn thị e sẽ ở sinh sống cùng với mẹ, hàng tháng tôi sẽ trợ cấp cho cháu một khoản tiền là : … .. vnĐ ( bằng chữ … … … …. đồng ) đến khi cháu tròn 18 tuổi .

* về tài sản chung: (a3) (các bên có quyền tự thỏa thuận phân chia tài sản hoặc yêu cầu tòa án phân chia theo quy định của pháp luật nếu như không thể đạt được thỏa thuận).

trong trường hợp đạt được thỏa thuận hợp tác mục này chỉ cần ghi : tài sản chung, riêng do hai bên tự nguyện thỏa thuận hợp tác không nhu yếu tòa án nhân dân phân loại. nếu không có gia tài thì chỉ cần ghi : “ không có gia tài và không nhu yếu tòa án nhân dân phân loại ”trong trường hợp có gia tài không thỏa thuận hợp tác được : các bên liệt kê tài sản chung của hai thê thiếp chồng và ghi rõ nhu yếu tòa án nhân dân phân loại theo đúng lao lý của pháp lý .… … … … … … ngày … … … .. tháng … … … .. năm … … ..người làm đơn( ký tên – ghi rõ họ và tên )

3. hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin ly hôn

nội dung mẫu đơn xin ly hôn: theo quy định của luật hôn nhân và gia đình 2014 thì đối với phần nội dung đơn xin ly hôn, người viết đơn có quyền ghi nhận lại toàn bộ thời gian cũng như quá trình chung sống giữa hai cung phi chồng ví dụ: tại sao hai
bà xã chồng xin ly hôn? mâu thuẫn phát sinh do đâu ? Đã ly thân hay chưa ? bao lâu không sống chung?

phần tài sản chung: nếu có tài sản chung thì ghi thông tin về tài sản, giá trị thực tế, những đề nghị phân chia,…. nếu không có tài sản chung ghi không có. hoặc người viết đơn có thể ghi tài sản chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận nên không yêu cầu tòa án phân chia

phần con chung: nếu đã có con chung thì ghi đầy đủ thông tin các con chung, nguyện vọng và để nghị nuôi con…. nếu không có con chung ghi chưa có. nếu hai phi tần chồng không thỏa thuận được việc nuôi con thì ghi: hai bên không thỏa thuận được quyền nuôi con nên đề nghị tòa án căn cứ theo những quy định pháp lý hiện hành và phân chia quyền nuôi con và quyền cấp dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

phần nợ chung: nếu giữa hai hoàng hậu chồng có nợ chung thì phải ghi cụ thể số nợ, và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong mẫu đơn xin ly hôn. nếu không có nợ chung thì ghi không có… hoặc ghi phần nợ chung sẽ do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia.

4. những câu hỏi thường gặp về mẫu đơn xin ly hôn

1. Đơn xin ly hôn mua ở đâu?

cách nhanh nhất chính là mua trực tiếp tại toàn án nơi bạn đang sinh sống

2. Đơn xin ly hôn nộp ở đâu?

bạn hoàn toàn có thể nộp tại tòa án nhân dân cấp quận huyện nơi hai hậu phi chồng đang cư trú sinh sống. nếu đơn phương ly hôn thì nộp tại toàn án cấp quận huyện nơi Đk hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang sinh sống của nguyên đơn

3. Đơn xin ly hôn có cần 2 người ký?

Đơn xin ly hôn đơn phương thì chỉ cần người viết đơn ký còn với mẫu đơn xin ly hôn thuận tình thì cần cả 2 vợ chồng thuận tình ly hôn ký.

4. thời hạn giải quyết ly hôn?

thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử : từ 4 đến 6 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án – thời hạn mở phiên tòa xét xử : từ 1 đến 2 tháng, kể từ ngày có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử. Đối với trường hợp đồng ý chấp thuận ly hôn, thời hạn sẽ ngắn hơn .

5. Án phí ly hôn là bao nhiêu?

nếu không có tranh chấp gia tài giữa 2 hiền thê chồng thì án phí dân sự xét xử sơ thẩm là 300.000 vnĐ .với trường hợp có tranh chấp gia tài thì mức phí như sau :

stt

tên án phí

mức thu

1

ly hôn không có giá ngạch

300.000 đồng

2

ly hôn có giá ngạch

2.1từ 06 triệu đồng trở xuống300.000 đồng2.2từ trên 06 triệu đồng – 400 triệu đồng5% giá trị tài sản2.3từ trên 400 triệu đồng – 800 triệu đồng20 triệu đồng + 4% của phần giá trị tài sản vượt quá 400 triệu đồng2.4từ trên 800 triệu đồng – 02 tỷ đồng36 triệu đồng + 3% của phần giá trị tài sản vượt 800 triệu đồng

2.5

từ trên 02 tỷ đồng – 04 tỷ đồng72 triệu đồng + 2% của phần giá trị tài sản vượt 02 tỷ đồng2.6từ trên 04 tỷ đồng112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản vượt 04 tỷ đồng.

6. tòa án sẽ giải quyết thủ tục ly hôn cho những trường hợp nào?

theo pháp luật tại Điều 51 luật hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước, những trường hợp sẽ được xử lý thủ tục ly hôn :

 • vợ hoặc chồng hoặc cả hai người
 • nhưng chồng sẽ không được ly hôn khi cung phi đang có thai, mới sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. nhưng nếu phi tần đang có thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người hậu phi vẫn có quyền được yêu cầu tòa án cho ly hôn.
 • cha, mẹ, hoặc người thân khác khi một bên hoàng hậu/chồng không thể nhận thức, làm chủ hành vi của mình đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do người còn lại gây ra.

ngoài ra bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình mái ấm gia đình trong mục biểu mẫu

 • mẫu đơn khởi kiện ly hôn và cách viết
 • Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn
 • mẫu đơn ly hôn khi đang mang thai

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img