HomeBlog siteCách viết đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia

Cách viết đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia

Khi phúc khảo bài thi THPT quốc gia, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm một đơn phúc khảo bài thi gửi đến nơi đã đăng ký dự thi. Tuy nhiên, hiện nay không có văn bản pháp luật nào ban hành mẫu hay quy định về những nội cần có của đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia. Bài viết dưới đây Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc nội dung bài viết với tiêu Cách viết đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia.

Đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia là gì?

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông vương quốc là việc Ban Phúc khảo kiểm tra, nhìn nhận lại điểm bài thi của thí sinh có đơn phúc khảo bài thi. Theo pháp luật của pháp lý, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, thí sinh có nhu yếu phúc khảo bài thi phải gửi đơn phúc khảo bài thi đếnnơi đã ĐK dự thi .
Do đó, hoàn toàn có thể hiểu đơn phúc khảo bài thi trung học phổ thông vương quốc là đơn nhu yếu / ý kiến đề nghị của thí sinh được gửi đến nơi đã ĐK dự thi để Hội đồng chấm thi kiểm tra, nhìn nhận lại bài thi của mình. Như vậy, khi thí sinh cảm thấy không hài lòng với điểm số mà mình nhận được thì đều có quyền làm đơn phúc khảo để nhu yếu / ý kiến đề nghị Hội đồng chấm thi xem xét, chấm lại bài thi của mình .

Trình tự, thủ tục phúc khảo bài thi THPT quốc gia

Trước khi đi vào giải đáp về Cách viết đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia, chúng tôi xin lưu ý về thủ tục phúc khảo bài thi THPT quốc gia. Trình tự, thủ tục phúc khảo bài thi THPT quốc gia được thực hiện theo quy định tại Quyết định số1584/QĐ-BGDĐT. Cụ thể, việc phúc khảo được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi

Khi BGDĐT công bố điểm thi và thí sinh thấy điểm thi của mình không đúng với năng lượng làm bài của mình thì thí sinh có quyền nộp đơn phúc khảo bài thi. Theo đó, thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ công bố điểm thi .
Theo Công văn số 1318 / BGDĐT-QLCT năm 2021 của Bộ giáo dục và đào tạo và giảng dạy, lịch phúc khảo bài thi so với kỳ thi trung học phổ thông vương quốc năm 2021 sẽ như sau :
STT
Nội dung
Thời gian thực thi
1
Thu nhận đơn phúc khảo và lập list phúc khảo
Từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 05/8/2021
2
Tổ chức phúc khảo bài thi
Hoàn thành chậm nhất ngày 16/8/2021
Do đó, so với kỳ thi trung học phổ thông vương quốc 2021, thí sinh muốn phúc khảo bài thi phải nộp đơn phúc khảo đến nơi đã ĐK dự thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 05 tháng 8 năm 2021 .

Bước 2: Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi

Căn cứ theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư 15/2020 / TT-BGDĐT, nơi thí sinh ĐK dự thi sẽ nhận đơn phúc khảo của thí sinh và sau đó chuyển tài liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi .

Bước 3: Công bố kết quả phúc khảo

Hội đồng thi sau khi nhận được đơn phúc khảo sẽ thực thi kiểm tra, xem xét và nhìn nhận lại bài thi của thí sinh. Theo lao lý tại Thông tư số 15/2020 / TT-BGDĐT, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông tin hiệu quả phúc khảo cho thí sinh .

Đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Hiện nay, không có văn bản pháp lý nào pháp luật về mẫu hay những nội dung cần có của đơn phúc khảo bài thi THPT. Qúy fan hâm mộ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu đơn phúc khảo bài thi trung học phổ thông vương quốc dưới đây :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

…, ngày … tháng … năm 2021

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

 

Kính gửi : – Đơn vị ( nơi ) nơi ĐK dự thi … … … … … .
– Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh / thành phố … ..
Họ và tên thí sinh : … … … … … … … … … … … …. Giới tính : … … … … … … … … … … … … …
Năm sinh : … / … .. / … …. Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nơi sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chứng minh thư nhân dân số : … … … … … .. Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … ..
Đã dự kỳ thi Trung học đại trà phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi số : …. – Sở GD&ĐT … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Điểm thi : … … … … … … … … … … … … … .. Số báo danh : … … … … … … … … … ..
Nay tôi làm đơn này đề xuất phúc khảo điểm bài thi các môn sau đây :

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ, môn thi trong tổ hợp KHXH hoặc KHTN)

1
Ngữ văn
2
Toán
3
KHXH
4
KHTN
5
Ngoại ngữ

 Lưu ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi phúc khảo.

Tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng thực sự và xin chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

Người làm đơn

( Ký, ghi rõ họ tên )

Lưu ý khi làm đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2021

Một mẫu đơn hợp lệ và được chấp thuận đồng ý cần có những tin thiết yếu và được trình diễn một cách ngắn gọn, rõ ràng. Từ mẫu đơn phúc khảo ở trên, hoàn toàn có thể thấy, một đơn phúc khảo bài thi trung học phổ thông vương quốc cần có những nội dung cơ bản sau đây :
Thứ nhất : Quốc hiệu và tiêu ngữ được in đậm và nằm giữa khổ giấy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Thứ hai : Địa điểm, thời hạn viết đơn là viết thường và in nghiêng, căn ở mép phải của khổ giấy
…., ngày …. tháng … năm 201
Thứ ba : Tên đơn

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021

Thứ tư : Kính gửi :
– Đơn vị ( nơi ) ĐK dự thi … …
– Hội đồng thi … ..
Thứ năm : Các thông tin tương quan đến thí sinh phúc khảo gồm : Họ và tên ; Giới tính ; Năm sinh ; Dân tộc ; Nơi sinh ; Số chứng tỏ nhân dân / Căn cước công dân ; Số điện thoại thông minh ;
Thứ sáu : tin tức dự thi kì thi THPT Quốc gia năm 2021 :
– Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông vương quốc năm 2021 tại Hội đồng thi số … Sở GD&ĐT tỉnh / thành phố … ..
– Môn thi, Điểm thi, Số báo danh
Thứ sáu : Mục đích viết đơn
Nay tôi làm đơn này ý kiến đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau đây :
– Môn phúc khảo

– Điểm thi

– Phòng thi
Thứ bảy : Ký và ghi rõ họ và tên của người làm đơn .

Trên đây là nội dung bài viết về cách viết đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2021. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ.

Source: https://giaima.vn
Category: Blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img