HomeBlog siteHướng dẫn cách viết Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm

Hướng dẫn cách viết Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm

giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm được sử dụng trong trường hợp người có sổ bảo hiểm xã hội không thể tự mình đi lấy sổ bảo hiểm tại cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị cũ. bằng việc viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm cho một cá nhân khác, người có sổ bảo hiểm sẽ ủy quyền lấy sổ bảo hiểm cho người nhận ủy quyền thực hiện. theo quy định tại Điều 562 bộ luật dân sự năm 2015:

Điều 562. hợp đồng ủy quyền
hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

dựa trên các pháp luật trên các nội dung của giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội được soạn thảo gồm các nội dung chính sau đây mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm. bạn cũng hoàn toàn có thể tải file
miễn phí về máy thuận tiện cho việc chỉnh sửa và điền các thông tin .

xem thêm: các bài viết tư vấn của luật sư về bảo hiểm xã hội:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – chủ quyền – hạnh phúc
—————– o0o —————–

 

GIẤY ỦY QUYỀN LẤY SỔ BẢO HIỂM

( Dành cho cá thể )– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm năm ngoái ;– căn cứ luật bảo hiểm xã hội năm năm trước .Địa danh, ngày … … tháng … … năm 20 … … ; chúng tôi gồm có :

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Số CMND : … … … … … … … Cấp ngày : … … … … … …. Nơi cấp : … … … … … … … … … … …Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Số CMND : … … … … … … … Cấp ngày : … … … … … …. Nơi cấp : … … … … … … … … … … ..Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

iii. nỘi dung Ủy quyỀn:

bên được ủy quyền triển khai các việc làm sau đây thay cho bên ủy quyền và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và nghĩa vụ trước những hành vi vượt quá khoanh vùng phạm vi ủy quyền mà gây ra thiệt hai cho bên ủy quyền :

  1. liên hệ với công ty ………… để làm thủ tục nhận sổ bảo hiểm thôn hội số: …. cấp ngày ….; cho ông/bà …. số cmnd ….. sinh ngày…..
  2. liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhận hình thức bảo hiểm……………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … .

IV. CAM KẾT

– hai bên cam kết sẽ trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên .– mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên thỏa thuận hợp tác và xử lý .giấy ủy quyền trên được lập thành … … ….
phiên bản, mỗi bên giữ … … …
phiên bản .BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

xÁc nhẬn cỦa cƠ quan nhÀ nƯỚc cÓ thẨm quyỀn

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..một số nhiệt tình khi điền các thông tin tại giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội :

  • Ghi đúng và đầy đủ nội dung của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
  • ghi chính xác số ghi trên sổ bảo hiểm xã hội của bên ủy quyền.
  • Đảm bảo đầy đủ các quy định về hình thức của giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội: có đầy đủ chữ ký của các bên.

trên đây là một số ít hướng dẫn và quan tâm khi viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm. hi vọng với sự
giúp đỡ của chúng tôi bạn hoàn toàn có thể thuận tiện hoàn thành xong mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm .Trân trọng !hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm5 (100%)

3

votes ( 100 % ) votes

click vào button “download” bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img