HomeBlog siteMẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02 năm 2021

Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02 năm 2021

những thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các quyền và thực thi nghĩa vụ và
bổn phận so với mỗi cá thể cũng như việc triển khai các công tác làm việc quản trị nhà nước tại địa phương .

tbt việt nam là một đơn vị uy tín và có kinh nghiệm lâu năm sẽ giúp khách hàng thực hiện công việc này 1 cách đơn giản nhất qua bài viết về mẫu phiếu báo
chỉnh sửa hộ khẩu, nhân khẩu hk02
.

các nội dung trình diễn dưới đây được địa thế căn cứ theo pháp luật tại thông tư 36/2014 / tt-bca .

>>> tham khảo: mẫu đơn xin xác nhận tạm trú mới nhất năm 2021 thế nào?

thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu là gì?

phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là hk02) được sử dụng để báo cáo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như:

– Đăng ký
kém trú, Đk tạm trú ;– Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ;–
chỉnh sửa nơi Đk thường trú, tạm trú ;– xóa Đk tầm thường trú, xóa Đk tạm trú ;– tách sổ hộ khẩu ;– Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ;– cấp giấy chuyển hộ khẩu ; xác nhận trước đây đã Đk thường trú ;– Gia hạn tạm trú .khi có
chỉnh sửa những nội dung thông tin trong bản khai nhân khẩu thì công dân phải khai bổ trợ bằng mẫu hk02 và chuyển cho cơ quan Đk, quản trị cư trú .>> > tham khảo : mẫu đơn ý kiến đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần
thế hệ nhất

các bước thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

căn cứ theo những lao lý tại luật cư trú 2006, sửa đổi bổ trợ 2013, chúng tôi xin nêu ra quá trình
chỉnh sửa như sau :bước 1 : chuẩn bị hồ sơ theo pháp luật của pháp lý .

hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và mẫu phiếu báo
chỉnh sửa hộ khẩu, nhân khẩu hk02
.

bước 2 : công dân nộp hồ sơcác bạn địa thế căn cứ theo các trường hợp dưới đây để nộp hồ sơ theo lao lý :– với công dân chuyển đi ngoài khoanh vùng phạm vi xóm, thị buôn bản của huyện thuộc tỉnh ; thẩm quyền cấp giấy thuộc trưởng công an
làng, thị xã– trường hợp công dân chuyển đi ngoài khoanh vùng phạm vi huyện, q., thị thôn của thành phố thường trực tw ; thị làng mạc, thành phố thuộc tỉnh ; thẩm quyền cấp giấy thuộc trưởng công an huyện, q., thị buôn bản của thành phố thường trực tw, trưởng công an thị buôn bản, thành phố thuộc tỉnhBước 3 : Trả hiệu quả, nhận giấy chuyển hộ khẩusau thời hạn 3 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho người nhu yếu. người nhu yếu nhận hiệu quả đưa giấy biên nhận, cán bộ trả chức năng, viết phiếu nộp lệ phí .

mẫu phiếu báo
chỉnh sửa hộ khẩu nhân khẩu hk2 mới nhất

Download Tại đây

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam
Độc lập –
hòa bình – hạnh phúc
—————-

mẫu hk02 ban hành
theo tt số 36/2014/tt-bca ngày 09/9/2014

phiẾu bÁo thay ĐỔi hỘ khẨu, nhÂn khẨu

Kính gửi : … … … … … … … … … … … .

i. buôn bảng tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên ( 1 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 2. Giới tính : … … … … … ..3. CMND số : … … … … … … …. … … … … … … … …. 4. Hộ chiếu số : … … … … … … … … … … … … … … … .5. nơi tầm thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …6. Địa chỉ chỗ ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … .. số
smartphone liên hệ : … … … … … … … … ..

ii. thông tin về người có
chỉnh sửa hộ khẩu, nhân kh
u

1. Họ và tên ( 1 ) : … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … …. 2. Giới tính : … … … … … … ..3. Ngày, tháng, năm sinh : … … / … … / … .. … … … … .. 4. Dân tộc : … … .. 5. Quốc tịch : … … … … … … …6. CMND số : … … … … … … … … … … …. 7. Hộ chiếu số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .8. Nơi sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .9. dở ngườiyên quán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..10. nghề nghiệp, nơi thao tác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..11. nơi xoàng xĩnh trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .12. Địa chỉ chỗ ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … …. … … … … … .. … … … … … … số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … ..13. Họ và tên chủ hộ : … … … … … … … … … … … .. … … … …. 14. Quan hệ với chủ hộ : … … … … … … ..15. nội dung
chỉnh sửa hộ khẩu, nhân khẩu ( 2 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …16. những người cùng thay đổi :

tt

họ và tên

ngày, tháng, năm sinh

giới tính

nơi sinh

nghề nghiệp

dân tộc

quốc tịch

cmnd số (hoặc hộ chiếu số)

quan hệ với người có
chỉnh sửa

 

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(ghi rõ nội dung và ký, ghi
rõ ràng họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(ký, ghi rõ rệt họ tên)

xÁc nhẬn cỦa cÔng an ( 4 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(ký, ghi
rõ ràng họ tên và
đóng dấu)

( mẫu hk02 được phát hành kèm theo thông tư 36/2014 / tt-bca là biểu mẫu được sử dụng trong thủ tục thay đổi hộ khẩu và Đk tạm trú, tạm vắng ) .>> > tham khảo : tất tần tật các mẫu Đơn Đề nghị mới nhất năm 2021

hướng dẫn cách viết phiếu báo
chỉnh sửa hộ khẩu, nhân khẩu mẫu kh2

i. thông tin về người viết phiếu báo

các thông tin này đều phải ghi đúng theo thông tin trên sách vở tùy thân như chứng tỏ nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh … do cơ quan công dụng cấp .– ( 1 ) mục họ tên : các game thủ cần ghi bằng chữ in hoa có dấu. ví dụ : nguyỄn vĂn minh– ( 2 ) Phần giới tính : Nếu là nam ghi Nam, nếu là nữ ghi Nữ– ( 3 ) mục cmnd, ( 4 ) số hộ chiếu : nếu có 2 sách vở này các
người chơi điền cả 2 còn không chỉ cần ghi số cmnd .– ( 5 ) nơi thường trú : bạn cần ghi rõ địa chỉ trong sổ hộ khẩu ( số nhà, phố, đường phố ; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc ; xã, phường, thị xã ; huyện, q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ; tỉnh, thành phố thuộc trung ương ) và số điện thoại cảm ứng ( nếu có )

ii. phần buôn bảng tin kê khai thay Đổi hộ khẩu, nhân khẩu

– mục ( 1 ), ( 2 ), ( 6 ), ( 7 ) các
người chơi điền theo như mục i ở trên– mục ( 3 ) ngày tháng năm sinh : ghi theo ngày tháng năm sinh dương lịch và ghi rất đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho tháng sinh và năm sinh là 04 số .– mục ( 4 ) dân tộc : game thủ địa thế căn cứ vào thông tin cá thể của bản thân– mục ( 5 ) quốc tịch : nếu là người nước ta ghi là nước ta còn với người mang quốc tịch khác các
người chơi cần ghi rõ quốc tịch của mình .– mục ( 8 ) nơi sinh, ( 9 ) nguyên quán : các game thủ địa thế căn cứ theo thông tin cá thể bản thân để triển khai xong– mục ( 10 ) mục nghề nghiệp, nơi thao tác : các bạn ghi rõ nghề nghiệp của mình, ghi cụ thể địa chỉ cơ quan, đơn vị tác dụng nơi các bạn đang thao tác .– mục ( 11 ) nơi thường trú : các bạn cần ghi thông tin này theo lý lịch– mục ( 12 ) Địa chỉ chỗ ở lúc bấy giờ cần ghi địa chỉ các bạn đang sinh sống
cẩn thận quan tâm phân biệt với mục ( 11 )– Mục “ ( 13 ) Họ và tên chủ hộ ” và “ ( 14 ) Quan hệ với chủ hộ ” ghi như sau :a ) trường hợp Đk thường trú hoặc Đk tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến Đk thường trú hoặc Đk tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ ;b ) Trường hợp được chủ hộ chấp thuận đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý chấp thuận cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ trong thực tiễn với chủ hộ đó ;c ) trường hợp kiểm soát và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ; xóa Đk thường trú, xóa Đk tạm trú ; tách sổ hộ khẩu ; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ; cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận trước đây đã Đk thường trú thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú .– mục “ ( 15 ) nội dung
chỉnh sửa hộ khẩu, nhân khẩu ” : ghi tóm tắt nội dung, mục tiêu
chỉnh sửa hộ khẩu, nhân khẩu .– mục ( 16 ) những người cùng
chỉnh sửa : nếu trong trường hợp có người cùng thay đổi thì các bạn hoàn toàn có thể phân phối nhưng thông tin theo mẫu– mục “ Ý kiến của chủ hộ ” : đây là phần ý kiếncủa chủ hộ là chấp thuận đồng ý cho Đk thường trú, Đk tạm trú hoặc đồng ý chấp thuận cho tách sổ hộ khẩu ; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm .– mục “ xác nhận của công an ” : do cơ quan công an thực thi .

trên đây là những nội dung có liên quan về mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu hk02 quý vị có thể tham khảo khi làm các thủ tục đăng ký cư trú. trong quá trình thực hiện bài viết, chúng tôi rất mong muốn nhận được những đóng góp của quý độc giả.

xin chân thành cảm ơn!

>> > tham khảo : mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh thương mại
thế hệ nhất năm 2021>> tham khảo : phiếu báo
chỉnh sửa hộ khẩu nhân khẩu>> > tham khảo : bản khai nhân khẩu

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img