HomeBlog siteSố La Mã - Hướng dẫn cách đọc và viết số la...

Số La Mã – Hướng dẫn cách đọc và viết số la mã

số la mã hay chữ số la mã là mạng lưới hệ thống chữ số cổ đại, lúc bấy giờ các bạn hoàn toàn có thể thấy số la mã vẫn được sử dụng rất thông dụng trong những bản kê được đánh số, mặt đồng hồ đeo tay, những phần chính của quyển sách, … nếu các game thủ chưa biết đọc, viết số la mã thì các
người chơi hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết cách đọc và viết số la mã nhé .

số la mã - hướng dẫn cách đọc và viết số la mã

dưới đây là cách viết số la mã và cách đọc số la mã, mời các bạn cùng
khám phá thêm .

cách viết số la mã

  • có bảy chữ số la mã chủ yếu đó là:

ký tự

i

v

x

l

c

d

m

giá trị

1( một )5( năm )10( mười )50( năm mươi )100( một trăm )500( năm trăm )1000( một nghìn )nhiều ký tự chữ số la mã chủ đạo hoàn toàn có thể được tích hợp lại với nhau để chỉ các số với các giá trị các chúng. thông thường được lao lý các chữ số i, x, c, m không được lặp lại quá ba lần liên tục ( được open 2 hoặc 3 lần trong số ). chữ số i, x, c, m được lặp lại 2 hoặc 3 lần bộc lộ giá trị gấp 2 hoặc gấp 3 .Ví dụ :Chữ số I : I = 1 ; II = 2 ; II = 3Chữ số X : X = 10 ; XX = 20 ; XXX = 30Chữ số C : C = 100 ; CC = 200 ; CCC = 300Chữ số M : M = 1000 ; MM = 2000 ; MMM = 3000các chữ số v, l, d không được lặp lại quá một lần liên tục ( chỉ được open 1 lần duy nhất trong số ) .

  • Có 6 nhóm chữ số đặc biệt:

ký tự

iv

ix

xl

xc

cd

cm

giá trị

494090400900như vậy sử dụng các chữ số chính yếu i, v, x, l, c, d, m và nhóm chữ số đặc biệt quan trọng iv, ix, xl, xc, cm để viết số la mã. tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần .Ví dụ :III = 3 ; VIII = 8 ; XXXII = 32XLV = 45 ( bốn mươi năm ) .MMMDCCCLXXXVIII = 3888 ( ba nghìn tám trăm tám mươi tám ) .MMMCMXCIX = 3999 ( ba nghìn chín trăm chín mươi chín ) .Lưu ý : I chỉ hoàn toàn có thể đứng trước V hoặc X, X chỉ hoàn toàn có thể đứng trước L hoặc C, C chỉ hoàn toàn có thể đứng trước D hoặc M .

  • quy tắc viết chữ số la mã

chữ số thêm vào bên phải là cộng thêm vào số gốc ( chữ số thêm
bé dại hơn hoặc bằng chữ số gốc ) và không được thêm quá 3 lần số. nghĩa là lấy chữ số tiên phong cộng với các chữ số được thêm phía sau ra chữ số đó .Ví dụ :V = 5 ; VI = 6 ; VII = 7X = 10 ; XI = 11 ; XII = 12L = 50 ; LI = 51 ; LII = 52 ; LX = 60 ; LXX = 70C = 100 ; CI = 101 ; CX = 110 ; CV = 105chữ số thêm vào bên trái chữ số gốc là trừ đi ( chữ số thêm phía bên trái phải nhỏ dại hơn chữ số gốc ) hay còn hiểu là lấy số gốc ( là số phía bên phải ) trừ đi những số đứng bên trái nó sẽ ra chữ số .Ví dụ :I = 1 ; V = 5 => IV = 5-1 = 4 ; VI = 5 + 1 = 6X = 10 ; L = 50 => XL = 50-10 = 40 ; LX = 50 + 10 = 60C = 100 ; M = 1000 => CM = 1000 – 100 = 900 ; MC = 1000 + 100 = 1100

cách đọc chữ số la mã

với các số nhỏ thì các
người chơi chỉ cần đọc số la mã dựa trên cách viết số la mã mà thuthuatphanmem.vn đã hướng dẫn ở trên .Ví dụ : LV = 60 đọc là sáu mươi ;CX = 110 đọc là một trăm mười ;CV = 105 đọc là một trăm lẻ năm ;còn với những số lớn thì sẽ đọc tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần. các bạn cần xác lập các chữ số hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị công dụng giống như đọc số tự nhiên .Ví dụ :với số mmcclxxxviii các
người chơi sẽ thấy :

số mmcclxxxviii được đọc là hai nghìn hai trăm tám mươi tám

Như vậy số MMCCLXXXVIII được đọc là hai nghìn hai trăm tám mươi tám .tương tự với số 2290 = mmccxc các bạn có hàng nghìn là mm ( hai nghìn ) ; hàng trăm là cc ( hai trăm ) ; hàng chục là xc ( chín mươi ) và không có hàng đơn vị tác dụng. vậy số mmccxc được đọc là hai nghìn hai trăm chín mươi .số mmccc các bạn có hàng nghìn là mm ( hai nghìn ) ; hàng trăm là ccc ( ba trăm ) ; không có hàng chục và hàng đơn vị công dụng. vậy số này được đọc là hai nghìn ba trăm .Đối với những số lớn hơn 4000, thì một dấu gạch ngang được đặt trên đầu số gốc để chỉ phép nhân cho 1000 .Ví dụ :\ ( \ overline v \ ) đọc là năm nghìn ;\ ( \ overline x \ ) đọc là mười nghìn ;\ ( \ overline m \ ) đọc là một triệu ;Đối với những số rất lớn thường không có dạng thống nhất, mặc dầu
đôi khi hai gạch trên hay một gạch dưới được sử dụng để chỉ phép nhân cho một triệu. số la mã không có số không ( 0 ) .dưới đây là bảng chữ số la mã từ 1 tới 1000 mời các bạn cùng xem :1I26XXVI51LI76LXXVI2II27XXVII52LII77LXXVII3III28XXVIII53LIII78LXXVIII4IV29XXIX54LIV79LXXIX5V30XXX55LV80LXXX6VI31XXXI56LVI81LXXXI7VII32XXXII57LVII82LXXXII8VIII33XXXIII58LVIII83LXXXIII9IX34XXXIV59LIX84LXXXIV10X35XXXV60LX85LXXXV11XI36XXXVI61LXI86LXXXVI12XII37XXXVII62LXII87LXXXVII13XIII38XXXVIII63LXIII88LXXXVIII14XIV39XXXIX64LXIV89LXXXIX15XV40XL65LXV90XC16XVI41XLI66LXVI91XCI17XVII42XLII67LXVII92XCII18XVIII43XLIII68LXVIII93XCIII19XIX44XLIV69LXIX94XCIV20XX45XLV70LXX95XCV21XXI46XLVI71LXXI96XCVI22XXII47XLVII72LXXII97XCVII23XXIII48XLVIII73LXXIII98XCVIII24XXIV49XLIX74LXXIV99XCIX25XXV50L75LXXV100C101CI126CXXVI151CLI176CLXXVI102CII127CXXVII152CLII177CLXXVII103CIII128CXXVIII153CLIII178CLXXVIII104CIV129CXXIX154CLIV179CLXXIX105CV130CXXX155CLV180CLXXX106CVI131CXXXI156CLVI181CLXXXI107CVII132CXXXII157CLVII182CLXXXII108CVIII133CXXXIII158CLVIII183CLXXXIII109CIX134CXXXIV159CLIX184CLXXXIV110CX135CXXXV160CLX185CLXXXV111CXI136CXXXVI161CLXI186CLXXXVI112CXII137CXXXVII162CLXII187CLXXXVII113CXIII138CXXXVIII163CLXIII188CLXXXVIII114CXIV139CXXXIX164CLXIV189CLXXXIX115CXV140CXL165CLXV190CXC116CXVI141CXLI166CLXVI191CXCI117CXVII142CXLII167CLXVII192CXCII118CXVIII143CXLIII168CLXVIII193CXCIII119CXIX144CXLIV169CLXIX194CXCIV120CXX145CXLV170CLXX195CXCV121CXXI146CXLVI171CLXXI196CXCVI122CXXII147CXLVII172CLXXII197CXCVII123CXXIII148CXLVIII173CLXXIII198CXCVIII124CXXIV149CXLIX174CLXXIV199CXCIX125CXXV150CL175CLXXV200CC201CCI226CCXXVI251CCLI276CCLXXVI202CCII227CCXXVII252CCLII277CCLXXVII203CCIII228CCXXVIII253CCLIII278CCLXXVIII204CCIV229CCXXIX254CCLIV279CCLXXIX205CCV230CCXXX255CCLV280CCLXXX206CCVI231CCXXXI256CCLVI281CCLXXXI207CCVII232CCXXXII257CCLVII282CCLXXXII208CCVIII233CCXXXIII258CCLVIII283CCLXXXIII209CCIX234CCXXXIV259CCLIX284CCLXXXIV210CCX235CCXXXV260CCLX285CCLXXXV211CCXI236CCXXXVI261CCLXI286CCLXXXVI212CCXII237CCXXXVII262CCLXII287CCLXXXVII213CCXIII238CCXXXVIII263CCLXIII288CCLXXXVIII214CCXIV239CCXXXIX264CCLXIV289CCLXXXIX215CCXV240CCXL265CCLXV290CCXC216CCXVI241CCXLI266CCLXVI291CCXCI217CCXVII242CCXLII267CCLXVII292CCXCII218CCXVIII243CCXLIII268CCLXVIII293CCXCIII219CCXIX244CCXLIV269CCLXIX294CCXCIV220CCXX245CCXLV270CCLXX295CCXCV221CCXXI246CCXLVI271CCLXXI296CCXCVI222CCXXII247CCXLVII272CCLXXII297CCXCVII223CCXXIII248CCXLVIII273CCLXXIII298CCXCVIII224CCXXIV249CCXLIX274CCLXXIV299CCXCIX225CCXXV250CCL275CCLXXV300CCC301CCCI326CCCXXVI351CCCLI376CCCLXXVI302CCCII327CCCXXVII352CCCLII377CCCLXXVII303CCCIII328CCCXXVIII353CCCLIII378CCCLXXVIII304CCCIV329CCCXXIX354CCCLIV379CCCLXXIX305CCCV330CCCXXX355CCCLV380CCCLXXX306CCCVI331CCCXXXI356CCCLVI381CCCLXXXI307CCCVII332CCCXXXII357CCCLVII382CCCLXXXII308CCCVIII333CCCXXXIII358CCCLVIII383CCCLXXXIII309CCCIX334CCCXXXIV359CCCLIX384CCCLXXXIV310CCCX335CCCXXXV360CCCLX385CCCLXXXV311CCCXI336CCCXXXVI361CCCLXI386CCCLXXXVI312CCCXII337CCCXXXVII362CCCLXII387CCCLXXXVII313CCCXIII338CCCXXXVIII363CCCLXIII388CCCLXXXVIII314CCCXIV339CCCXXXIX364CCCLXIV389CCCLXXXIX315CCCXV340CCCXL365CCCLXV390CCCXC316CCCXVI341CCCXLI366CCCLXVI391CCCXCI317CCCXVII342CCCXLII367CCCLXVII392CCCXCII318CCCXVIII343CCCXLIII368CCCLXVIII393CCCXCIII319CCCXIX344CCCXLIV369CCCLXIX394CCCXCIV320CCCXX345CCCXLV370CCCLXX395CCCXCV321CCCXXI346CCCXLVI371CCCLXXI396CCCXCVI322CCCXXII347CCCXLVII372CCCLXXII397CCCXCVII323CCCXXIII348CCCXLVIII373CCCLXXIII398CCCXCVIII324CCCXXIV349CCCXLIX374CCCLXXIV399CCCXCIX325CCCXXV350CCCL375CCCLXXV400CD401CDI426CDXXVI451CDLI476CDLXXVI402CDII427CDXXVII452CDLII477CDLXXVII403CDIII428CDXXVIII453CDLIII478CDLXXVIII404CDIV429CDXXIX454CDLIV479CDLXXIX405CDV430CDXXX455CDLV480CDLXXX406CDVI431CDXXXI456CDLVI481CDLXXXI407CDVII432CDXXXII457CDLVII482CDLXXXII408CDVIII433CDXXXIII458CDLVIII483CDLXXXIII409CDIX434CDXXXIV459CDLIX484CDLXXXIV410CDX435CDXXXV460CDLX485CDLXXXV411CDXI436CDXXXVI461CDLXI486CDLXXXVI412CDXII437CDXXXVII462CDLXII487CDLXXXVII413CDXIII438CDXXXVIII463CDLXIII488CDLXXXVIII414CDXIV439CDXXXIX464CDLXIV489CDLXXXIX415CDXV440CDXL465CDLXV490CDXC416CDXVI441CDXLI466CDLXVI491CDXCI417CDXVII442CDXLII467CDLXVII492CDXCII418CDXVIII443CDXLIII468CDLXVIII493CDXCIII419CDXIX444CDXLIV469CDLXIX494CDXCIV420CDXX445CDXLV470CDLXX495

cdxcv

421CDXXI446CDXLVI471CDLXXI496CDXCVI422CDXXII447CDXLVII472CDLXXII497CDXCVII423CDXXIII448CDXLVIII473CDLXXIII498CDXCVIII424CDXXIV449CDXLIX474CDLXXIV499CDXCIX425CDXXV450CDL475CDLXXV500D501DI526DXXVI551DLI576DLXXVI502DII527DXXVII552DLII577DLXXVII503DIII528DXXVIII553DLIII578DLXXVIII504DIV529DXXIX554DLIV579DLXXIX505DV530DXXX555DLV580DLXXX506DVI531DXXXI556DLVI581DLXXXI507DVII532DXXXII557DLVII582DLXXXII508DVIII533DXXXIII558DLVIII583DLXXXIII509DIX534DXXXIV559DLIX584DLXXXIV510DX535DXXXV560DLX585DLXXXV511DXI536DXXXVI561DLXI586DLXXXVI512DXII537DXXXVII562DLXII587DLXXXVII513DXIII538DXXXVIII563DLXIII588DLXXXVIII514DXIV539DXXXIX564DLXIV589DLXXXIX515DXV540DXL565DLXV590DXC516DXVI541DXLI566DLXVI591DXCI517DXVII542DXLII567DLXVII592DXCII518DXVIII543DXLIII568DLXVIII593DXCIII519DXIX544DXLIV569DLXIX594DXCIV520DXX545DXLV570DLXX595DXCV521DXXI546DXLVI571DLXXI596DXCVI522DXXII547DXLVII572DLXXII597DXCVII523DXXIII548DXLVIII573DLXXIII598DXCVIII524DXXIV549DXLIX574DLXXIV599DXCIX525DXXV550DL575DLXXV600DC601DCI626DCXXVI651DCLI676DCLXXVI602DCII627DCXXVII652DCLII677DCLXXVII603DCIII628DCXXVIII653DCLIII678DCLXXVIII604DCIV629DCXXIX654DCLIV679DCLXXIX605DCV630DCXXX655DCLV680DCLXXX606DCVI631DCXXXI656DCLVI681DCLXXXI607DCVII632DCXXXII657DCLVII682DCLXXXII608DCVIII633DCXXXIII658DCLVIII683DCLXXXIII609DCIX634DCXXXIV659DCLIX684DCLXXXIV610DCX635DCXXXV660DCLX685DCLXXXV611DCXI636DCXXXVI661DCLXI686DCLXXXVI612DCXII637DCXXXVII662DCLXII687DCLXXXVII613DCXIII638DCXXXVIII663DCLXIII688DCLXXXVIII614DCXIV639DCXXXIX664DCLXIV689DCLXXXIX615DCXV640DCXL665DCLXV690DCXC616DCXVI641DCXLI666DCLXVI691DCXCI617DCXVII642DCXLII667DCLXVII692DCXCII618DCXVIII643DCXLIII668DCLXVIII693DCXCIII619DCXIX644DCXLIV669DCLXIX694DCXCIV620DCXX645DCXLV670DCLXX695DCXCV621DCXXI646DCXLVI671DCLXXI696DCXCVI622DCXXII647DCXLVII672DCLXXII697DCXCVII623DCXXIII648DCXLVIII673DCLXXIII698DCXCVIII624DCXXIV649DCXLIX674DCLXXIV699DCXCIX625DCXXV650DCL675DCLXXV700DCC701DCCI726DCCXXVI751DCCLI776DCCLXXVI702DCCII727DCCXXVII752DCCLII777DCCLXXVII703DCCIII728DCCXXVIII753DCCLIII778DCCLXXVIII704DCCIV729DCCXXIX754DCCLIV779DCCLXXIX705DCCV730DCCXXX755DCCLV780DCCLXXX706DCCVI731DCCXXXI756DCCLVI781DCCLXXXI707DCCVII732DCCXXXII757DCCLVII782DCCLXXXII708DCCVIII733DCCXXXIII758DCCLVIII783DCCLXXXIII709DCCIX734DCCXXXIV759DCCLIX784DCCLXXXIV710DCCX735DCCXXXV760DCCLX785DCCLXXXV711DCCXI736DCCXXXVI761DCCLXI786DCCLXXXVI712DCCXII737DCCXXXVII762DCCLXII787DCCLXXXVII713DCCXIII738DCCXXXVIII763DCCLXIII788DCCLXXXVIII714DCCXIV739DCCXXXIX764DCCLXIV789DCCLXXXIX715DCCXV740DCCXL765DCCLXV790DCCXC716DCCXVI741DCCXLI766DCCLXVI791DCCXCI717DCCXVII742DCCXLII767DCCLXVII792DCCXCII718DCCXVIII743DCCXLIII768DCCLXVIII793DCCXCIII719DCCXIX744DCCXLIV769DCCLXIX794DCCXCIV720DCCXX745DCCXLV770DCCLXX795DCCXCV721DCCXXI746DCCXLVI771DCCLXXI796DCCXCVI722DCCXXII747DCCXLVII772DCCLXXII797DCCXCVII723DCCXXIII748DCCXLVIII773DCCLXXIII798DCCXCVIII724DCCXXIV749DCCXLIX774DCCLXXIV799DCCXCIX725DCCXXV750DCCL775DCCLXXV800DCCC801DCCCI826DCCCXXVI851DCCCLI876DCCCLXXVI802DCCCII827DCCCXXVII852DCCCLII877DCCCLXXVII803DCCCIII828DCCCXXVIII853DCCCLIII878DCCCLXXVIII804DCCCIV829DCCCXXIX854DCCCLIV879DCCCLXXIX805DCCCV830DCCCXXX855DCCCLV880DCCCLXXX806DCCCVI831DCCCXXXI856DCCCLVI881DCCCLXXXI807DCCCVII832DCCCXXXII857DCCCLVII882DCCCLXXXII808DCCCVIII833DCCCXXXIII858DCCCLVIII883DCCCLXXXIII809DCCCIX834DCCCXXXIV859DCCCLIX884DCCCLXXXIV810DCCCX835DCCCXXXV860DCCCLX885DCCCLXXXV811DCCCXI836DCCCXXXVI861DCCCLXI886DCCCLXXXVI812DCCCXII837DCCCXXXVII862DCCCLXII887DCCCLXXXVII813DCCCXIII838DCCCXXXVIII863DCCCLXIII888DCCCLXXXVIII814DCCCXIV839DCCCXXXIX864DCCCLXIV889DCCCLXXXIX815DCCCXV840DCCCXL865DCCCLXV890DCCCXC816DCCCXVI841DCCCXLI866DCCCLXVI891DCCCXCI817DCCCXVII842DCCCXLII867DCCCLXVII892DCCCXCII818DCCCXVIII843DCCCXLIII868DCCCLXVIII893DCCCXCIII819DCCCXIX844DCCCXLIV869DCCCLXIX894DCCCXCIV820DCCCXX845DCCCXLV870DCCCLXX895DCCCXCV821DCCCXXI846DCCCXLVI871DCCCLXXI896DCCCXCVI822DCCCXXII847DCCCXLVII872DCCCLXXII897DCCCXCVII823DCCCXXIII848DCCCXLVIII873DCCCLXXIII898DCCCXCVIII824DCCCXXIV849DCCCXLIX874DCCCLXXIV899DCCCXCIX825DCCCXXV850DCCCL875DCCCLXXV900CM901CMI926CMXXVI951CMLI976CMLXXVI902CMII927CMXXVII952CMLII977CMLXXVII903CMIII928CMXXVIII953CMLIII978CMLXXVIII904CMIV929CMXXIX954CMLIV979CMLXXIX905CMV930CMXXX955CMLV980CMLXXX906CMVI931CMXXXI956CMLVI981CMLXXXI907CMVII932CMXXXII957CMLVII982CMLXXXII908CMVIII933CMXXXIII958CMLVIII983CMLXXXIII909CMIX934CMXXXIV959CMLIX984CMLXXXIV910CMX935CMXXXV960CMLX985CMLXXXV911CMXI936CMXXXVI961CMLXI986CMLXXXVI912CMXII937CMXXXVII962CMLXII987CMLXXXVII913CMXIII938CMXXXVIII963CMLXIII988CMLXXXVIII914CMXIV939CMXXXIX964CMLXIV989CMLXXXIX915CMXV940CMXL965CMLXV990CMXC916CMXVI941CMXLI966CMLXVI991CMXCI917CMXVII942CMXLII967CMLXVII992CMXCII918CMXVIII943CMXLIII968CMLXVIII993CMXCIII919CMXIX944CMXLIV969CMLXIX994CMXCIV920CMXX945CMXLV970CMLXX995CMXCV921CMXXI946CMXLVI971CMLXXI996CMXCVI922CMXXII947CMXLVII972CMLXXII997CMXCVII923CMXXIII948CMXLVIII973CMLXXIII998CMXCVIII924CMXXIV949CMXLIX974CMLXXIV999CMXCIX925CMXXV950CML975

cmlxxv

1000Mtrên đây bài viết đã hướng dẫn cách đọc và viết số la mã. các
người chơi hoàn toàn có thể sử dụng số la mã để đánh số các mục của tài liệu word, một bài viết hay công văn của mình. hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các
người chơi .

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img