HomeBlog siteLuyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước...

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 78 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơnviết giống như tên riêng tiếng nước ta. tất cả các tiếng đầu viết hoa : thích ca mâu ni, hi mã lạp sơncon so sánh cách viết các tên riêng nước ngoài này với cách viết các tên riêng nước ta .

3. cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt?

lốt Ăng-giơ-lét có 2 bộ phận là lốt và Ăng-giơ-lét .- cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận tên như thế nào ?2. biết rằng vần âm đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu trúc và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài .Đọc theo sự hướng dẫn và đọc mẫu của thầy ( cô ) giáo : mô-rít xơ, mát-téc-lích, hi-ma-lay-a .1. Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây :

ii. luyện tập

1. Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn:

gia đình ông giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i paxtơ hoàn toàn có thể liên tục đi học. ác boa là một thị xã nhỏ, không có những thành tháp đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ điển và những vườn nho con con. dòng sông quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau .

theo Đức hoài

Gợi ý:

con đọc kĩ đoạn văn để xem những tên riêng chỉ người, chỉ địa điểm nào chưa được viết đúng theo quy tắc viết hoa tên riêng nước ngoài .

Trả lời:

Viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn :Ác-boa, Lu-i Pa-xtơ ; Ác-boa ; Quy-đăng-xơ


2. viết lại những tên riêng sau cho đúng
phép tắc:

– tên người : anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin .- tên địa lí : xanh pêtécbua, tôkiô, amadôn, niagara .

Gợi ý:

khi viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận
chia thành tên đó. nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

Trả lời:

viết lại các tên riêng đúng quy tắc :- tên người : an – be anh – xtanh ; crít-xti-an an-đéc-xen, i-u-ri ga-ga-rin .- tên địa lí xanh pê-téc-bua ; tô-ki-ô ; a – ma-dôn ; ni-a-ga-ra .


3. Trò chơi du lịch: Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy

Gợi ý:

con vận dụng kỹ năng và kiến thức trong thực tiễn để triển khai
chấm dứt bài tập .

Trả lời:

quốc gia

thủ đô

Trung Quốcbắc kinh hãiNgaMát-xcơ-vanhật bạn dạngTô-ki-ôĐức

béc-lin

PhápPa-ri

 loigiaihay.com

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img