HomeBlog siteKhái Niệm Phân Bón Và Cách Sử Dụng Phân Bón ( Phần...

Khái Niệm Phân Bón Và Cách Sử Dụng Phân Bón ( Phần 4 ) : Sử dụng phân bón hợp lý

                                                           B. SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỢP LÝ

 

BÓN PHÂN LÀ MỘT TRONG NHỮNG BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐƯỢC THỰC HIỆN PHỔ BIẾN, THƯỜNG MANG LẠI HIỆU QUẢ LỚN, NHƯNG CŨNG CHIẾM PHẦN KHÁ CAO TRONG CHI PHÍ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP .

 

“ bón phân cân đối được hiểu là cung ứng cho cây trồng đúng các chất dinh dưỡng thiết yếu, đủ liều lượng, tỷ suất thích hợp, thời hạn bón hài hòa và hợp lý cho từng đối tượng người dùng cây trồng, đất, mùa vụ đơn cử, bảo vệ năng suất ”

   I. Thế nào là bón phân hợp lý

bón phân hài hòa và hợp lý là sử dụng lượng phân bón thích hợp cho cây bảo vệ tăng năng suất cây trồng với hiệu suất cao kinh tế tài chính cao nhất, không để lại các hậu quả xấu đi lên nông sản và môi trường sinh thái. nói một cách gọn ghẽ, bón phân hài hòa và hợp lý là thực thi 5 đúng và một cân đối :

a )Đúng loại phân:

cây cần phân gì bón đúng loại phân đó. phân có nhiều loại. mỗi loại có những
tính năng riêng. bón không đúng loại phân không những phân không phát huy được hiệu suất cao, mà còn hoàn toàn có thể gây ra những hậu quả xấu .bón đúng loại phân không những phải tính cho nhu yếu của cây mà còn phải tính đến đặc thù và đặc thù của đất. Đất chua không bón các loại phân có tính axit. trái lại, trên đất kiềm không nên bón các loại phân có tính kiềm .

b) Bón đúng lúc:

nhu cầu so với các chất dinh dưỡng của cây biến hóa tuỳ theo các tiến trình sinh trưởng và tăng trưởng. có nhiều quá trình sinh trưởng cây cần đạm nhiều hơn kali, có nhiều tiến trình cây cần kali nhiều hơn đạm. bón đúng thời gian cây cần phân mới phát huy được công dụng .cây trồng cũng như các loài sinh vật khác, có nhu yếu so với các chất dinh dưỡng liên tục, suốt đời. vì vậy, để cho cây hoàn toàn có thể sử dụng tốt các loại phân bón, tốt nhất là chia ra bón nhiều lần và bón vào lúc cây hoạt động giải trí mạnh. bón tập trung chuyên sâu vào một lúc với nồng độ và liều lượng phân bón quá cao, cây không hề sử dụng hết được lượng phân bị hao hút nhiều, thậm chí còn phân còn hoàn toàn có thể gây ra những tác động ảnh hưởng xấu so với cây .

c ) Bón đúng đối tượng:

trong cách hiểu thường thì bón phân là cung ứng chất dinh dưỡng cho cây. vì vậy, đối tượng người dùng của việc bón phân là
cây cối .tuy vậy, trong thực tiễn cho thấy, một lượng khá lớn chất dinh dưỡng của cây, nhất là các nguyên tố vi lượng, cây được tập đoàn lớn vi sinh vật đất cung ứng trải qua việc phân huỷ các chất hữu cơ hoặc cố định và thắt chặt từ không khí. nhiều khu công trình nghiên cứu và điều tra khoa học cho thấy bón phân để kích thích và tăng cường hoạt động giải trí của tập đoàn lớn vi sinh vật đất được cho phép cung ứng cho cây một lượng chất dinh dưỡng dồi dào về số lượng và tương đối cân đối về các chất. trong trường hợp này thay vì bón phân nhằm mục đích vào đối tượng người
chi phí là cây trồng, hoàn toàn có thể bón phân nhằm mục đích vào đối tượng người dùng là tập đoàn lớn vi sinh vật đất .trong một số ít trường hợp cây cỏ sinh trưởng và tăng trưởng tốt tạo nên nguồn thức ăn dồi dào cho sâu bệnh tích luỹ và gây hại nặng. càng bón thêm phân, cây lại sinh trưởng thêm, sâu bệnh lại phát sinh nhiều hơn và gây hại nặng hơn. Ở những trường hợp này, bón phân cần nhằm mục đích đạt tiềm năng là ngăn ngừa sự tích luỹ và gây hại của sâu bệnh .bón phân trong 1 số ít trường hợp có tính năng làm tăng năng lực chống chịu của cây trồng so với các điều kiện kèm theo không thuận tiện trong thiên nhiên và môi trường và với sâu bệnh gây hại. Đặc biệt các loại phân kali phát huy công dụng này rất rõ. như vậy, bón phân không phải khi nào cũng là để cung ứng thêm chất dinh dưỡng, thôi thúc sinh trưởng và tăng trưởng của cây trồng. có những trường hợp phải tác động ảnh hưởng theo khunh hướng ngược lại : cần ngưng trệ bớt vận tốc tăng trưởng và tăng trưởng của cây trồng, làm tăng tính chống chịu của chúng lên .Ở phần trên đã trình diễn là trong các hệ sinh thái, sống sót và hoạt động giải trí 3 nhóm các mối liên hệ : thông tin, nguồn năng lượng và vật chất .trong các mối liên hệ này, liên hệ vật chất có tương quan đến việc hoạt động, chuyển hoá một khối lượng vật chất lớn. các mối liên hệ thông tin và nguồn năng lượng trong nhiều trường hợp chỉ cần những tác động ảnh hưởng nhẹ với những lượng vật chất không lớn hoàn toàn có thể tạo ra những phản ứng và hiệu suất cao lớn. bón phân là đưa vào hệ sinh thái nông nghiệp những yếu tố mới và có ảnh hưởng tác động lên các mối liên hệ. cho đến nay, trong việc bón phân người ta chỉ mới chú ý quan tâm đến các mối liên hệ vật chất, đến trao đổi chất. trong thực tiễn, phân bón hoàn toàn có thể có những tác động ảnh hưởng thâm thúy trong các mối liên hệ thông tin và nguồn năng lượng. phát hiện được công dụng của phân bón lên các mối liên hệ thông tin và nguồn năng lượng, hoàn toàn có thể với lượng phân bón không nhiều, tạo ra những hiệu suất cao to lớn và tích cực trong việc tăng năng suất cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái .

  như vậy, đối tượng của phân bón không chỉ có cây xanh, tập đoàn vi sinh vật đất, mà còn có cả toàn bộ các thành tố cấu thành nên hệ sinh thái nông nghiệp. chọn đúng đối tượng để tác động, có thể mở ra những tiềm năng to lớn trong việc nâng cao hiệu quả của phân bón.  

d ) Đúng thời tiết, mùa vụ

thời tiết có tác động ảnh hưởng đến khunh hướng tác động ảnh hưởng và hiệu suất cao của phân bón. mưa làm rửa trôi phân bón gây tiêu tốn lãng phí lớn. nắng gắt cùng với ảnh hưởng tác động của các hoạt động giải trí phân bón hoàn toàn có thể cháy lá, hỏng hoa, quả .trong điều kiện kèm theo khí hậu, thời tiết và sản xuất của nước ta so với các loại cây ngắn ngày, mỗi năm có 3 – 4 vụ, thậm chí còn 8 – 9 vụ sản xuất. Đặc điểm sinh trưởng và tăng trưởng của
cây cối ở từng vụ có khác nhau, vì vậy nhu yếu so với các nguyên tố dinh dưỡng cũng như phản ứng so với tác động ảnh hưởng của từng yếu tố dinh dưỡng cũng khác nhau .lựa chọn đúng loại phân, dạng phân và thời vụ bón hài hòa và hợp lý hoàn toàn có thể nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón. việc sử dụng đúng các loại phân tương thích với điều kiện kèm theo khí hậu, thời tiết mùa vụ đã được
trình bày một phần ở phần ii của sách này .

e ) bón đúng cách

Có nhiều giải pháp bón phân : bón vào hố, bón vào rãnh, bón rải trên mặt đất, hoà vào nước phun lên lá, bón phân phối hợp với tưới nước, v.v …Có nhiều dạng bón phân : rắc bột, vo viên dúi vào gốc, pha thành dung dịch để tưới .Có nhiều thời kỳ bón phân : bón lót, bón thúc đẻ nhánh, thúc ra hoa, thúc hiệu quả, thúc mẩy hạt, v.v …lựa chọn đúng cách bón thích hợp cho loại cây trồng, cho vụ sản xuất, cho loại đất, v.v … hoàn toàn có thể làm tăng hiệu suất cao sử dụng phân bón lên gấp nhiều lần .cách bón
phù hợp vừa bảo vệ tăng năng suất cây trồng, tăng hiệu suất cao phân bón, vừa tương thích với điều kiện kèm theo đơn cử ở từng cơ sở sản xuất, tương thích với từng trình độ của người nông dân .

f ) Bón phân cân đối

cây trồng có nhu yếu so với các chất dinh dưỡng ở những lượng nhất định với những tỷ suất nhất định giữa các chất. thiếu một chất dinh dưỡng nào đó, cây sinh trưởng và tăng trưởng kém, ngay cả những khi có các chất dinh dưỡng khác ở mức thừa thãi .các nguyên tố dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng tác động trực tiếp lên cây mà còn có tác động ảnh hưởng qua lại trong việc phát huy hoặc hạn chế tác dụng của nhau .Đối với mỗi loại cây trồng có những tỷ suất khác nhau trong mức cân đối các yếu tố dinh dưỡng. tỷ lệ cân đối này cũng biến hóa tuỳ thuộc vào lượng phân bón được sử dụng. tỷ lệ cân đối giữa các nguyên tố dinh dưỡng cũng khác nhau ở các loại đất khác nhau .Điều cần quan tâm là không được bón phân một chiều, chỉ sử dụng một loại phân mà không nhiệt tình đến việc sử dụng các loại đất khác .bón phân không cân đối không những không phát huy được công dụng tốt của các loại phân, gây tiêu tốn lãng phí mà còn hoàn toàn có thể gây ra những tác dụng không tốt so với năng suất cây trồng và so với thiên nhiên và môi trường .bón phân cân đối có các công dụng tốt là :– Ổn định và cải tổ độ phì nhiêu của chất, bảo vệ đất chống rửa trôi, xói mòn .– tăng năng suất
cây cối, nâng cao hiệu suất cao của phân bón và của các giải pháp kỹ thuật canh tác khác .– Tăng phẩm chất nông sản .– bảo vệ ngốcồn nước, hạn chế chất thải ô nhiễm gây ô nhiễm môi trường tự nhiên .

ii. mười nguyên tắc đảm bảo cho sử dụng phân bón hợp lý

a) Một là:

bón phân hài hòa và hợp lý cho cây là tìm mọi cách để phối hợp tốt với vạn vật thiên nhiên để tạo ra mẫu sản phẩm hữu dụng cho con người, chứ không phải là chinh phục, là áp đặt ý muốn của con người lên vạn vật thiên nhiên .nông sản là loại sản phẩm của quy trình chu chuyển vật chất trong vạn vật thiên nhiên, vì vậy
nhân loại muốn lôi cuốn được nhiều nông sản thì cần chớp lấy được các quy luật chuyển hoá vật chất và ảnh hưởng tác động làm cho quy trình chu chuyển vật chất diễn ra với quy mô lớn, cường độ mạnh, vận tốc nhanh .bón phân là để ảnh hưởng tác động lên quy trình chu chuyển vật chất trong tự nhiên. việc cung ứng chất dinh dưỡng cho
cây cối không trọn vẹn là để cây trực tiếp tạo ra nông sản mà là để phối hợp tốt với vạn vật thiên nhiên tạo ra mẫu sản phẩm trong quy trình chu chuyển vật chất .

b) Hai là:

Đối với vạn vật thiên nhiên mọi ảnh hưởng tác động chỉ cần vừa đủ, mọi thứ thừa hay thiếu đều gây hại cho mọi hoạt động giải trí chung của nó .theo cảm tính, nhiều người cho rằng cái gì đã tốt thì càng nhiều càng tốt, cái gì đã xấu thì càng nhiều càng xấu .bón phân quá nhiều hoặc với liều lượng cao đều gây tai hại cho cây, thậm chí còn làm cho cây chết. lẩn thẩnyên tố đồng ( cu ) là phân vi lượng so với cây, nhưng phun với nồng độ cao ( trên 1 % ) làm cho lá cây bị cháy. trong việc bón phân cho cây, điều quan trọng là không những không để cây bị thiếu đói, mà phải không bón thừa bất kể chất dinh dưỡng nào cho cây .cần chu đáo quan tâm là sức chịu đựng cũng như mức độ tiếp thu các tác động ảnh hưởng từ bên ngoài của các bộ phận trên cây rất khác nhau. Đối với một loại phân bón, hoàn toàn có thể so với bộ phận này là thừa nhưng so với bộ phận khác lại là chưa đủ. chính vì vậy mà có những loại hoá chất chỉ hoàn toàn có thể bón cho cây vào đất mà không hề phun lên lá được .Điều đáng niềm nở là cho đến nay, trồng trọt, do tâm ý sợ thiếu cho nên người nông dân đã làm nhiều việc quá thừa, trong khi đó nhiều việc cần làm lại không biết làm .

  nếu có những hiểu biết đầy đủ hơn về cây trồng, hiểu được những nhu cầu của cây và con đường mà thiên nhiên thường đáp ứng nhu cầu cho nó, hiểu được các mối quan hệ giữa các loài sinh vật trong hệ sinh thái, con người có thể tiết kiệm được bao nhiêu việc làm thừa đồng thời chỉ cần tiến hành những việc làm thật hợp lý để đạt được những khối lượng nông sản lớn.

c )Ba là:

thiên nhiên còn nhiều điều mà loài người chưa biết hết, vì thế không được chủ quan khi sử dụng phân bón .khoa học ngày càng tăng trưởng nhanh, thành tựu khoa học ngày càng nhiều nhưng con đường mày mò vạn vật thiên nhiên đang còn dài và còn nhiều ngoằn ngoèo khúc khuỷu. thái độ chủ quan, cho rằng tất cả chúng ta đã có những hiểu biết quá đủ là không tương thích, là hoàn toàn có thể dẫn đến những sai lầm đáng tiếc .Điều đáng lo lắng là con người coi thường những gì chưa biết trong vạn vật thiên nhiên và cho rằng những gì khoa học đã biết đủ cho
nhân loại hoạt động giải trí theo ý muốn của mình. nhiều thất bại trong sản xuất có nguồn gốc từ sự ngộ nhận này .Để hoàn toàn có thể bón phân hài hòa và hợp lý, cần liên tục quan sát và đúc rút kinh hoàng nghiệm tay nghề từ thực tiễn sản xuất. hoảng nghiệm tích góp được qua nhiều năm phối hợp với những hiểu biết khoa học, những hiệu quả của nghiên cứu và điều tra khảo nghiệm giúp tất cả chúng ta ngày càng nâng cao mức độ hài hòa và hợp lý của việc bón phân .

d) Bốn là:

trong vạn vật thiên nhiên sống, các loài sinh vật sống sót và tăng trưởng trong các mối liên hệ ngặt nghèo với nhau và với quốc tế không phải sinh vật .các chức năng nghiên cứu và điều tra khoa học được thực thi trong các phòng thí nghiệm, trong các chậu vại, trong các ô thí nghiệm thường rất xa so với điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên sống của cây trên đồng ruộng. nhiều trường hợp, muốn có được hiệu quả như đã thu được trong phòng thí nghiệm người ta phải góp vốn đầu tư rất tốn kém để tạo được thiên nhiên và môi trường và điều kiện kèm theo tương tự như như trong phòng thí nghiệm. khi không có được những điều kiện kèm theo này, các chức năng khoa học thường phát huy công dụng rất kém, thậm chí còn còn làm phát sinh nhiều yếu tố và người nông dân lại phải lao theo để xử lý. như thế, phải làm thừa ra bao nhiêu việc mà đáng lẽ không phải làm .thực tế cho thấy : những giải pháp bón phân nào mà không quan tâm đến các loài sinh vật khác trên đồng ruộng, không
cẩn thận quan tâm đến các loài sinh vật khác trên đồng ruộng, không quan tâm đến các mối quan hệ chằng chịt giữa chúng với nhau, thì đó chỉ là những việc làm không có ý nghĩa và có khi có hại .

e) năm là:

khoa học phân bón giúp ta bón phân hài hòa và hợp lý, tuy nhiên nếu quá chuyên biệt trong nghành nghề dịch vụ này sẽ làm cho kỹ năng và kiến thức hiểu biết của ta về vạn vật thiên nhiên trở nên manh mún và có
không may tiềm ẩn dẫn đến thất bại .các ngành khoa học ngày càng chuyên hoá để đi sâu tìm hiểu và khám phá kỹ đối tượng người chi tiêu nghiên cứu và điều tra. người ta đã quan tâm đến thực trạng này và thấy được rủi ro tiềm ẩn của siêu hình. vì vậy, đã có nhiều cố gắng nỗ lực để link các ngành khoa học, nói đến những khoa học liên ngành .tuy nhiên, việc bón phân hài hòa và hợp lý để tạo ra năng suất cây trồng cao, bảo vệ tốt môi trường tự nhiên không chỉ đơn thuần là sự link, sự giao thoa, sự liên ngành của một số ít nghành khoa học khác nhau, mà là sự tìm tòi nghiên cứu và điều tra trong một nghành khoa học mà đối tượng người dùng của nó là sự sống, là quy trình tạo thành năng suất kinh tế tài chính. Đây là một loại đối tượng người dùng tổng hợp mà càng chia nhỏ ra càng chuyên biệt hoá, càng đi xa khỏi thực chất của đối tượng người dùng điều tra và nghiên cứu .

f) Sáu là:

trong các hệ sinh thái, mỗi ảnh hưởng tác động từ bên ngoài đưa vào hệ, thường tạo ra những phản ứng dây chuyền sản xuất, lan rộng ra trong khoảng trống theo các mạng lưới dinh dưỡng, nguồn năng lượng, thông tin, v.v … và lê dài theo thời hạn, cho đến khi hàng loạt hệ sinh thái thiết lập được trạng thái cân đối mới .mỗi hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong hệ sinh thái đều là hiệu quả của nhiều nguyên do, mặt khác một nguyên do hoàn toàn có thể dẫn tới những hiệu quả khác nhau .bón phân cũng như những giải pháp kỹ thuật canh tác khác nhau, thường không chỉ gây ra một ảnh hưởng tác động trực tiếp dẫn đến một hiệu quả nào đó mà thường có nhiều tác động ảnh hưởng lên các thành tố trong hệ sinh thái và hoàn toàn có thể dẫn đến những hiệu quả khác nhau, trong đó hoàn toàn có thể có những hiệu quả mà con người không ngờ tới .do đặc thù của quy trình phản ứng dây chuyền sản xuất và quy trình tiếp đón các tác động ảnh hưởng từ bên ngoài vào các hệ sinh thái mà hoàn toàn có thể có những tác động ảnh hưởng rất mạnh nhưng không gây ra hiệu quả gì đáng kể, trong khi đó, có những ảnh hưởng tác động nhẹ nhàng, nhưng được nhân lên trong phản ứng dây chuyền sản xuất và tạo nên những hiệu suất cao rất lớn .Bón phân hài hòa và hợp lý hoàn toàn có thể không cần sử dụng những lượng phân bón mà hoàn toàn có thể đạt được hiệu suất cao rất cao .

g) Bảy là:

Đối với vạn vật thiên nhiên không có cái gì là tốt, cũng không có cái gì là xấu .con người phân biệt ra trong vạn vật thiên nhiên có cái tốt, cái xấu. tốt xấu ở đây được nhìn nhận trên cơ sở quyền lợi của con người. từ việc phân loại các sự vật và hiện tượng kỳ lạ thành 2 nhóm tốt và xấu, con người thường cố công để loại trừ, hủy hoại những cái xấu và nhân lên, tăng thêm những cái tốt, với kỳ vọng là thu được quyền lợi lớn. Đối với vạn vật thiên nhiên, mọi thứ đều có vị trí của nó và thiết yếu cho sự hài hoà và tăng trưởng. bằng các ảnh hưởng tác động đưa thêm các cái “ tốt ” và vô hiệu các cái “ xấu ” con người đã phá vỡ cân đối trong các hệ sinh thái. và như vậy, các tác động ảnh hưởng của con người đã thôi thúc hoạt động giải trí của chính sách điều tiết của hệ sinh thái để thiết lập trạng thái cân đối. với hoạt động giải trí của
chế độ này, những tác động ảnh hưởng của con người bị trung hoà và bị triệt tiêu. hy vọng thu được quyền lợi lớn không những không đạt được, mà những đảo lộn trong hệ sinh thái hoàn toàn có thể dẫn đến nhiều hiệu suất cao xấu đi .bón phân, con người nghĩ rằng đó là đưa điều tốt đến cho cây, vì thế càng nhiều càng tốt. thế nhưng hiệu suất cao của việc bón phân chỉ hoàn toàn có thể thu được khi bón hài hòa và hợp lý, có nghĩa là tương thích với hoạt động giải trí chung của hệ sinh thái nông nghiệp. bón phân không hài hòa và hợp lý sẽ gặp phải phản ứng chống lại của hệ sinh thái đồng ruộng và chỉ hoàn toàn có thể dẫn đến những hậu quả xấu .

h) Tám là:

trong nông nghiệp, không hề cải tổ thể hữu cơ thống nhất. chỉ bằng cách thay thế sửa chữa từng bộ phận của thể đó .cây trồng, hệ sinh thái nông nghiệp là những mạng lưới hệ thống thống nhất và hoàn hảo. trong mạng lưới hệ thống đó mỗi bộ phận đều có vị trí và
tính năng của mình. mỗi bộ phận trong mạng lưới hệ thống được lao lý không những chỉ nhờ vào vào các yếu tố bên trong bộ phận đó, mà còn nhờ vào vào các bộ phận kế cận, các bộ phận xung quanh và vào hàng loạt mạng lưới hệ thống .bón phân cho cây trồng tất cả chúng ta muốn tăng chất dinh dưỡng cho cây để tạo ra nhiều mẫu sản phẩm cho con người. tuy nhiên cây trồng là một bộ phận của hệ sinh thái đồng ruộng. chúng ta không hề cải tổ một bộ phận của hệ sinh thái là cây trồng mà không tính gì đến các bộ phận khác của hệ sinh thái đó. nhiều trường hợp bón phân không mang lại chức năng là do tất cả chúng ta gặp phải những phản ứng điều tiết của hệ sinh thái .bón phân hài hòa và hợp lý là có đo lường và thống kê rất đầy đủ đến các yếu tố trong hệ sinh thái, tạo sự hài hoà trong hàng loạt hệ sinh thái đồng ruộng đồng thời thôi thúc các hoạt động giải trí của hàng loạt hệ sinh thái hướng tới việc tạo ra năng suất cao .

i) Chín là:

nền nông nghiệp văn minh phải là nền nông nghiệp nuôi dưỡng được con người cả thể xác lẫn ý thức .bón phân là để làm tăng năng suất cây trồng. năng suất đó phải phân phối được nhu yếu của loài người. vì vậy, nếu phân bón còn để lại dư lượng trong nông sản, nếu trong nông sản có nhiều no3, nhiều sắt kẽm kim loại nặng thì nông sản không cung ứng được nhu yếu của con người .phân bón có ảnh hưởng tác động rất lớn đến chất lượng nông sản. Đối với các loại sản phẩm cây công nghiệp, cây dược liệu, cây hương liệu, cây tinh dầu v.v … bón phân không hài hòa và hợp lý hoàn toàn có thể làm giảm phẩm chất nông sản rất đáng kể .phân bón có ảnh hưởng tác động rất lớn đến năng lực cất giữ, dữ gìn và bảo vệ và chuyên chở nông sản. sản phẩm rau quả chứa nhiều đạm, nhiều nước rất chóng bị hỏng .ngoài việc cung ứng nhu yếu của con người về vật chất, nông nghiệp còn cung ứng nhu yếu của con người được công phu, được tiếp xúc với vạn vật thiên nhiên, được mày mò những điều huyền bí của tự nhiên. bón phân không hài hòa và hợp lý thường để lại trong môi trường tự nhiên đất, nước, không khí những dư lượng phân bón có tác động ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ, đến tâm trạng con người. càng ngày việc thoả mãn nhu yếu đời sống ý thức của con người càng tăng lên. vai trò của nông nghiệp trong việc bảo vệ không thay đổi đời sống, không thay đổi xã hội cũng ngày một được nâng cao .bón phân hài hòa và hợp lý không những phát huy đến mức cao hiệu suất cao của phân bón mà còn bảo vệ cho thiên nhiên và môi trường trong lành và thôi thúc nông nghiệp tăng trưởng theo hướng tân tiến .

j) Mười là:

cần có cách nhìn tổng lực, đừng để bị thực trạng lung lạc .trong hoạt động giải trí sản xuất nông nghiệp, khi tiếp xúc với bất kể loại cây trồng nào cũng không hề tách rời chúng ra khỏi điều kiện kèm theo sống của nó mà phải có cách nhìn tổng lực và đặt đúng vị trí của nó trong hệ sinh thái đồng ruộng.
bình thường người làm nông nghiệp chỉ biết có cây trồng mà quên mất cây trồng sống sót và tăng trưởng trong hệ sinh thái .kết quả của sản xuất nông nghiệp thường chịu ảnh hưởng tác động rất lớn của điều kiện kèm theo đơn cử từng địa phương cũng như điều kiện kèm theo khí hậu thời tiết của từng năm. người nông dân thường lấy kinh nghiệm tay nghề sản xuất của năm nay để vận dụng cho năm sắp tới .như vậy, việc triển khai sản xuất nông nghiệp của nông dân thường chịu tác động ảnh hưởng của cái nhìn hẹp và ngắn .muốn đạt được hiệu quả tốt, người nông dân cần có cái nhìn tổng lực đồng thời cần biết cách thoát ra khỏi thực trạng đơn cử của một năm sản xuất, không để cho thực trạng lung lạc mình và phải có cách nhìn vượt lên trên khoảng trống và thời hạn, cố gắng
cố gắng đi vào thực chất của các hiện tượng kỳ lạ. cách nhìn này không phải là không dựa trên cơ sở thực tiễn mà là cách nhìn xuyên sâu vào thực chất của thực tiễn, làm cho thực tiễn hiện rõ lên, không bị những nhiễu loạn nhất thời làm che mất thực chất .bón phân hài hòa và hợp lý là tìm ra những kết luận từ việc nghiên cứu và phân tích tổng lực hệ sinh thái nông nghiệp, nghiên cứu và phân tích thực ra các hiện tượng kỳ lạ đã diễn ra, dự báo những hiện tượng kỳ lạ và trạng thái hoàn toàn có thể open trong vụ tới để đề ra giải pháp bón phân mang lại hiệu suất cao cao nhất về kinh tế tài chính, xã hội cũng như thiên nhiên và môi trường .* ) tìm mua phân bón chất lượng cừ khôi người mua sung sướng truy vấn, liên hệ theo đường link sau :

 Bảng giá sản phẩm : https://giaima.vn/bang-gia-phan-bon

 Liên hệ mua hàng : Đại Lý Bán Hàng

↔ Điện thoại : 023.688.4489, 023.688.5174 Fax: 023.688.4277

 e-mail : vandienfmp@gmail.com

↔ liên hệ fanpage công ty : https://www.facebook.com/vandienfmp.vn/

theo cục trồng trọt, cục khuyến nông

                                                                     

                                                                                             

Công Ty Cổ Phần Phân Lân Nung Chảy Văn Điển

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img