giới giải trí – Đam mỹ mới hoàn

tác giả: Đồng kha

Bạn đang xem: giới giải trí – Đam Mỹ Mới Hoàn

thể loại: abo, giải trí, thoải mái, chữa lành, chủ đạo, 1v1

tiếp tục đọc “bình tĩnh, anh có thể” →

giới giải trí – Đam mỹ mới hoàn

tác giả: miêu bát tiên sinh

thể loại: khoái xuyên, giới giải trí, chủ thụ, điềm văn

tiếp tục đọc “nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang” →

giới giải trí – Đam mỹ mới hoàn

tên gốc: 我就想谈个恋爱

tác giả: liên sóc (连朔)

thể loại: trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, he

Xem thêm: Cách chữa run tay khi hồi hộp hiệu quả, liệu bạn đã biết?

tiếp tục đọc “tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương” →

giới giải trí – Đam mỹ mới hoàn

hán việt: giả hí

tác giả: la bặc thỏ tử

thể loại: nguyên sang, Đam mỹ, hiện đại , he , tình cảm , ngọt sủng , giới giải trí , niên thượng , chủ thụ , nhẹ nhàng

tiếp tục đọc “diễn giả” →

giới giải trí – Đam mỹ mới hoàn

tên gốc: 和豪门老男人先婚后爱了 作者:言之深深

hán việt: hòa hào môn lão nam nhân tiên hôn hậu ái liễu

tác giả: ngôn chi thâm thâm

thể loại: nguyên sang, Đam mỹ, hiện đại , he , tình cảm , ngọt sủng , sinh con , hào môn thế gia , cẩu huyết , giới giải trí , niên thượng , chủ thụ , tiểu bạch , trâu già gặm cỏ non , 1v1

tiếp tục đọc “cùng lão đàn ông nhà giàu kết hôn trước yêu sau” →

giới giải trí – Đam mỹ mới hoàn

hán việt: nhĩ bất thị tối thảo yếm omega mạ (你不是最讨厌omega吗)

tác giả: mộc sắc lưu khế

thể loại: nguyên sang, Đam mỹ, hiện đại, he, tình cảm, abo, gương vỡ lại lành, giới giải trí, chủ thụ

tiếp tục đọc “anh không phải ghét omega nhất sao?” →

giới giải trí – Đam mỹ mới hoàn

tác giả: nhập loạn

thể loại: giới giải trí, gương vỡ lại lành, 1×1, tình hữu độc chung, điềm văn

tiếp tục đọc “trị liệu” →

giới giải trí – Đam mỹ mới hoàn

tác giả: hải sắc

thể loại: hiện đại, thủy quân internet thụ x nghệ sĩ tuyến 18 công, giới giải trí, não bổ.

tiếp tục đọc “tôi chỉ là một thuỷ quân” →

giới giải trí – Đam mỹ mới hoàn

tác giả: khống nhi dĩ

thể loại: hiện đại, niên hạ, chủ thụ, giới giải trí, 1×1, he tiếp tục đọc “mùa hè tan băng” →