Tổng hợp các loại thuốc trừ sâu sinh học tốt nhất cho cây hoa hồng

Tổng hợp các loại thuốc trừ sâu sinh học tốt nhất cho cây hoa hồng hiện nay Thuốc trừ sâu sinh học cho hoa hồng loại nào đang là tốt nhất ? Cây cối te tua vì bị trĩ, nhện, sâu ăn lá tàn phá Phấn trắng, đốm lá, đen thân, … tỷ tỷ thứ bệnh đang đe doạ cây hồng của bạn Phun mãi thuốc trừ sâu hoá học mà khô...